Herman van Nouhuys Alias Heremetijd

Waarde bezoeker,

Indien u mij wilt toetsen
dan vertel ik u graag
over hoe ik aankijk tegen
betrouwbaarheid en vertrouwen.

Betrouwbaarheid
bewijst zich in gedrag,
woord en geschrift
met openheid
als basis.

Vertrouwen
vloeit voort uit
een sterk gevoel
met veiligheid
als kenmerk.

Mijn betrouwbaarheid
is niet groter
dan die van een ander.
Ik heb wel meer
vertrouwen in de ander
dan in de vestingen
die wij bouwen uit angst.

Handtekening Herman