De columns van heremetijd

Veiligheid en vrijheid

Geplaatst op 20-03-2020

‘Bij mij ben je veilig!’ Dat betekent zo ongeveer dat wanneer je je aan mij toevertrouwt het goed met je zal gaan. Als iemand dat tegen je zegt dan stel ik mij voor dat je jezelf dan tenminste een aantal vragen dient te stellen. Ervaar ik onveiligheid, wie is het die mij veilgheid biedt, wat stelt die beloofde veiligheid voor, wanneer kan ik zeggen dat het goed met mij gaat en op grond waarvan vertrouw ik mij aan iemand toe. 

‘Met mij ben je vrij!’. Wie dit ook tegen mij zou zeggen, ik zou mijn wenkbrauwen fronsen om daar onmiddellijk het volgende bij te zeggen: Wie denk je wel dat je bent? Ik heb jou niet nodig om mij dit te laten gezeggen, ik ben namelijk vrij!’. Maar als ik er nog eens goed over nadenk, moet ik mijzelf toch eerst de vraag stellen wat het betekent om te kunnen zeggen ‘ik ben vrij!’.  

Ik stel vast dat op dit moment wereldwijd onveiligheid wordt ervaren. Dit gevoel van onveiligheid komt niet voort uit een direct zichtbare dreiging, maar houdt verband met informatie en beeldmateriaal dat beangstigt. De bronnen zijn gezaghebbend en wereldomspannend. Via diverse kanalen komt het binnen. De officiele kanalen kunnen we beschouwen als de mainstream. Van officiele zijde is nu een noodtoestand afgeroepen, omdat een ieders leven op het spel staat.

Ver reikende (of verrijkende?) maatregelen worden getroffen. Het volk richt zich daarnaar zonder morren. 

Roken, drinken, suiker, vetten, CO2, stikstof, pesticiden, drugs, ze geven allemaal problemen als daarvoor of daartegen maatregelen worden getroffen. 

Wat of wie maakt de wereld nu onveilig en wat of wie maakt de mens vrij?

Het zijn de mensen die bang kunnen maken en die bang kunnen zijn. Met de huidige technologie en psychologische inzichten kan de mensheid met een druk op de knop worden misleid. Er is niet veel voor nodig om er voor te zorgen dat die misleiding viral gaat. Daar zorgen de mensen met hun smartphones namelijk zelf voor. 

De god van deze wereld verleidt, vlijt, belooft, dwingt, dreigt en verdeelt. Veiligheid en onveiligheid is bij deze god te verkrijgen. Je moet hem dan wel gehoorzaam zijn. Maar zekerheid daarover heb je echter nooit.

Met mij ben je vrij! Dat kan dan alleen als die ‘MIJ’ niet van deze wereld is; een ‘MIJ’, die deze wereld slechts heeft bevrucht met ZIJN LIEFDE; een LIEFDE die een mens kan bevruchten. Vervuld van die ‘MIJ’ zal en kan hij de god van deze wereld weerstaan. 


De wereld draait door ondanks de vorm

Geplaatst op 08-11-2019

Is de vorm, de manier waarop mensen elkaar tegemoet treden, bepalend voor waar het heen gaat in de wereld? Ex-Tweede Kamervoorzitter Mevrouw Gerdie Verbeet is daar duidelijk in. ‘Niemand kan mij van die overtuiging afhouden en ik weiger te accepteren dat dit naief zou zijn’. Zo ongeveer drukte zij zich uit in een uitzending van DWDD. 

Het taalgebruik in de Tweede Kamer verdient allerminst een schoonheidsprijs. De bejegeningen over en weer zijn vaak niet voor de poes. Maar is die vorm oorzaak van een verdere verwildering of is die nu juist ergens een gevolg van? 

De oud-columnist van NRC en Trouw, wijlen de heer J.A.A. van Doorn, haalde eens aan dat de waarheid in tijden van oorlog als eerste het lootje legt. Maar is de waarheid ‘doden’ eigenlijk wel mogelijk?

Oorlog is noch een gevolg van bruutheid noch een waarheidsvernietiger. Wel kun je zeggen dat zowel grofheid als oorlog gevolgen zijn van een chronisch gebrek aan waarheid.

Grofheid is eerder een onwijze poging om onwaarheden te lijf te gaan danwel een armzalig middel om een leugen als waarheid te verkopen. 

Je zou dus kunnen zeggen dat wanneer een scala aan onwaarheden niet meer te harden is, conflicten met bijbehorend taalgebruik escaleren. Dat dit ad ultimo kan uitmonden in oorlogsgeweld moge duidelijk zijn.

Herdenken is zinloos als dat gericht is op angst voor een herhaling. Zien we ons aandeel in de -en eigen- leugenachtigheid, ja dan is er hoop. 

De mooiste leugens zijn verpakt in engelengewaad. De gezondheidszorgorganisatie is daar een van. Open nog maar eens deze links:

Het ziet er naar uit dat onze gezondheidszorgorganisatie ook de levensbeeindiging gaat orchestreren. Ik vertrouw er op dat er geen betere wake-upcall te bedenken is als een ondergang. 

Zij die hun vertrouwen stellen in dat wat niet van deze wereld is, hebben niets te vrezen.

Heremetijd

PS

Na ruim10 jaar Ziekvanzorg wordt deze website inactief en kan dan nog slechts worden gebruikt als naslagwerk. Alle data van de MOS-planters worden van de site verwijderd.


XR REBELLION

Geplaatst op 06-06-2019

Extinction Rebellion (XR) staat niet voor ‘distincted or distinguished rebellion’, maar wordt wel toegepast door ‘nette mensen’. Deze mensen rebelleren geweldloos, maar wel zo radicaal, opvallend en orde verstorend dat politie-ingrijpen vaak nodig is. Deze XR-beweging rechtvaardigt haar acties, omdat er sprake is van een noodtoestand en die breekt dus wetten. En zo kan het gebeuren dat kolenmijnen bezet worden, wegen geblokkeerd worden en aandeelhoudersvergaderingen verstoord. Doel: de aarde redden met de mensen die daar op leven. XR staat lijnrecht tegenover de regeringen, die de economische groei belangrijker vinden dan het voortbestaan van de planeet, zo is de overtuiging. Hun voorbeeld: Mahatma Ghandi en Martin Luther King.

Nu vraag ik mij in gemoede af met welke mensen onze planeet zich het liefst bevolkt zou zien worden. Met mensen die bang zijn dat ze vergaat, met mensen die boos zijn op mensen die daar niet bang voor zijn of met mensen die hun naasten lief hebben en in geval van nood nog meer dan van zich zelf? Ghandi en King maakten zich dacht ik niet zo druk over Moeder Aarde. Bij hen ging het toch over gelijke burgerrechten? De regeringen in die tijd dachten daar namelijk toen anders over. 

Inmiddels hebben we allemaal onze rechten binnen gehaald. De kiezer mag zijn Keizer kiezen. Die Keizer moet natuurlijk heel veel van die kiezer hebben om er op te lijken, wil hij tenminste Keizer kunnen blijven. Maar ja, we hebben linkse en rechtse kiezers, zwarte en witte, consumenten en producenten, actieve en passieve. Dus is het niet zo verwonderlijk dat de spanningen toenemen. 

Wat zou de droom van King of Ghandi kunnen zijn bij zo veel splijtstof?  

Extinction, distinction of salvation? Met zijn allen of alleen?

De man voor die tanks – nu dertig jaar geleden- wordt met alle macht gewist uit de Chinese geschiedenis. Maar wat te denken van DEZE MAN in ons eigen landje?

Wilt u deze man als kiezer ook niet liever kennen? 

Heremetijd

PS Iets voor uw Facebook?


Plicht en vrijheid

Geplaatst op 15-04-2019

Mijn dochtertje mag straks niet meer naar school!

Huh, er is toch een leerplichtwet?

Jawel, maar als je kind niet is gevaccineerd, wil de school haar niet hebben.

En wat nu?

Nu willen ze die vaccinatie verplicht stellen.

En als je kind daar ziek van wordt?

Dat moet geen probleem zijn, zeggen ze. Iedereen is daar immers voor verzekerd.

En als ze haar niet beter kunnen maken?

Tja, je zou in dat geval de overheid moeten kunnen aanklagen. Die heeft zich nu toch verantwoordelijk gesteld?

OK, maar dan zul je toch ook een verplichte rechtsbijstandsverzekering moeten afsluiten. Dat kan niemand betalen toch?

Zie hoe we langzaam maar zeker in een cocon worden gedrukt. Er worden lasten opgelegd met de belofte van een verlichting. Zie hoe we jubelen over onze verworven vrijheden. We mogen denken wat we willen, geloven wat we willen en zeggen wat we willen. We mogen echter niet doen wat niet is toegestaan. Wie mag toestaan is hij die wij de macht hebben gegeven. En zie, een minderheid van nu dan ‘vaccinatievrezers’ kan dan zo maar als ongewenst en dus als ‘onacceptabel’ worden gebrandmerkt.  

Dit mag ik allemaal zeggen. U mag dit allemaal horen. U mag er ook wat van vinden. Als u blijft doen wat is toegestaan, dan blijft u behoren tot een meerderheid die niet wordt buitengesloten. We kunnen alleen geloven dat dit de weg van en naar het geluk is als we geen enkele weet hebben van de geschiedenis.    

Heremetijd

PS Lees ook: https://www.ziekvanzorg.nl/columns/een-god-voor-ons-karretje/#more-2561


Het klimaat en onze gezondheid

Geplaatst op 05-03-2019

Het klimaatdebat ontbeert behoorlijk wat beschouwelijkheid. Daarom deze bijdrage.

Er van uitgaande dat het begrip klimaatverandering negatief wordt geduid en gesteld dat deze verandering samenhangt met het gedrag van de mens, welk ander menselijk gedrag is er dan nodig om dat oorzakelijke gedrag te veranderen?

Gesteld dat het vermogen tot een gedragsverandering zo groot is dat de bestaande klimaatverandering inderdaad een halt wordt toegeroepen, staat dat vermogen dan niet gelijk aan een vermogen om de vrede te handhaven en dus oorlog te voorkomen? 

Welke invloed heeft de huidige klimaatdiscussie op het leefklimaat van het individu en de samenleving? En welke invloed op het klimaat hebben alle methodes en middelen om die klimaatverandering te meten, aan te tonen, te bespreken en aan de man te brengen?

Wortelt de inzet om de klimaatverandering tegen te gaan in angst voor onleefbaarheid of in de verantwoordelijkheid om goed voor de aarde en het nageslacht te zorgen? Kan het ook zijn dat die inzet van doen heeft met een bepaald belang als prestige, macht of geld? Is het mogelijk om deze laatste opties geen rol te laten spelen?

Een tandarts bekommert zich om het ‘klimaat’ van de mond van zijn patiënten. De politiek bekommert zich over het mondzorg-beleid. Dat beleid laat het volgende zien: Dat beleid zegt gericht te zijn op de verbetering van de kwaliteit en de verlaging van de kosten. Om dat te bewerkstelligen wordt er steeds meer dwang uitgeoefend en worden taken overgeheveld naar lager geschoolden. Het resultaat is een afname in de kwaliteit van de zorg en de integriteit van de aanbieder naast een toename van de kosten. Kan het zijn dat het klimaatbeleid van een zelfde politieke orde is als het gezondheidszorgbeleid? 

Indien we onszelf deze vragen niet stellen, wat mogen we dan verwachten anders dan dat de grootste mond de doorslag zal geven?

Heremetijd

PS Door op DEZE BUTTON te klikken kunt u uw mond roeren van ‘the bottum up to the top’!


gij die belast zijt

Geplaatst op 23-02-2019


De historicus en journalist Rutger Bregman maakte wereldnieuws door een verzameling miljardairs in Davos een spiegel voor te houden. FOXnews kreeg hier lucht van en wilde deze Rutger een podium aanbieden.

Maar Rutger was niet onder de indruk en benadrukte in niet mis te verstane woorden dat FOXnews van het zelfde laken en pak was. Een ordinaire scheldpartij werd zijn loon en het interview werd niet uitgezonden. Rutger had het interview wel zelf opgenomen en dat werd wereldnieuws zie HIER: https://www.villamedia.nl/artikel/scheldpartij-fox-news-presentator-op-rutger-bregman-gaat-viraal

Ongelofelijk eigenlijk dat je met kritiek op de belastingheffing zo veel los kunt maken. Inderdaad, het is van de gekke, dat met name super rijke mensen en bedrijven het minst belasting betalen. De ene rijkdom is echter de andere niet. Mensen die heel spaarzaam leven moeten zelfs belasting betalen over wat ze na belasting nog hebben kunnen sparen. En dankzij de inflatie worden schuldenmakers beloond. Schulden worden soms zelfs kwijtgescholden door de belastingdienst.

De kern van het probleem is die ongelijke belastingheffing noch die rijkdom. Regelgeving die tot die rijkdom maar ook tot armoede leidt, is de adder in het gras. Als voorbeeld hebben we de regelgeving in de zorg. Die is zodanig dat je heel veel kunt vergaren met gesjoemel. Zie HIER https://komnederland.nl/toespraak-hans-beekmans-hoorzitting-vaste-commissie-vws/. Daarover kritisch zijn zal voor veel mensen een spiegel zijn waar ze niet graag in kijken. Om de zo verkregen rijkdom te belasten staat dan gelijk met het betalen van belasting over gestolen waar. Een overheid met die moraal moet je niet willen. Maar ja, dankzij onze democratie hebben we inmiddels wel zo’n overheid gekregen.

Ik ben benieuwd of Rutger nog eens zal worden uitgenodigd voor een interview als hij deze kritiek deelt.

Heremetijd

PS Door MOS te planten deel je die kritiek!


KINDEREISJES

Geplaatst op 05-02-2019

De kinderen gaan staken. Ze willen dat de grote mensen een betere wereld voor hen achterlaten. Zo hebben studenten in het verleden beter onderwijs geeist. Om die reden hebben ze ook inspraak gekregen (De Maagdenhuisbezetting en de wet Veringa in de 70-er jaren van de vorige eeuw)

Indrukwekkend hoe middelbare scholieren vandaag de dag met zo veel passie het klimaat aanhangen. Ze zien echt dat het fout gaat als er niets gedaan wordt. Het internet is voor hen het medium bij uitstek om kennis op te doen. Daar kun je dus tot zo’n overtuiging komen.

Omdat ik nog steeds vol vragen zit, ben ik ook het net maar eens opgegaan. Zo kwam ik terecht bij de Nobelprijswinnaar Ivar Giaever, die als professor doctor in supergeleiders, een voordracht hield over de wetenschap en het klimaat (zie HIER https://www.youtube.com/watch?v=Dk60CUkf3Kw) Niet de eerste de beste dacht ik. En zijn gehoor lag krom van het lachen toen hij een beschrijving gaf wat voor soorten wetenschap er wel niet bestonden. Ik was onder de indruk. Maar even later zag ik dat deze Nobelprijswinnaar op zijn beurt werd onderuitgehaald door andere wetenschappers (zie HIER https://skepticalscience.com/ivar-giaever-nobel-physicist-climate-pseudoscientist.html). En toen bleek dat dit klimaatprobleem niet zo maar even te duiden valt en dat daarvoor heel veel wetenschappelijk onderzoek over heel veel jaren vereist is, dacht ik: zouden die kinderen dus genoegen nemen met de eindconclusie hiervan? Die eindconclusie is, dat wij mensen dus verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering in negatieve zin en dat wij die dus moeten tegengaan.

Hier zie ik een parallel met de gezondheidszorg. We zien dat het niet goed gaat met de kwaliteit en de kosten in de zorg. We maken dan gebruik van heel veel data over heel veel jaar. Tussen twee haakjes, op microniveau zien we wel degelijk hele goede zorg, net zo goed als we op microniveau aangroeiende ijslagen kunnen ontdekken.

Wat moeten we nu gaan eisen om deze trent tegen te gaan. Moeten we nog meer eisen gaan stellen aan de dokters? Moeten de premies nog meer stijgen? Moeten de prijzen nog verder omlaag?

Over een ding kunnen we zeker zijn: als de mens de oorzaak is van de ellende dan kan hij die ellende zowel oplossen als elimineren. Dat laatste is helaas gemakkelijker. Niet nodig te vermelden dat u en ik bij die eliminatie horen en niet de regelgevers.

Maar staan we open voor wat is dan zijn de wonderen de wereld nog lang niet uit. Niet wat kinderen eisen, maar wat ze vertegenwoordigen.

Heremetijd   


Het verhaal

Geplaatst op 16-12-2018


Wat is er nu zo mooi aan het verhaal van deze maand?

Goed nieuws horen wij graag. We moeten echter ook beducht zijn op nep-nieuws.

Maar dit verhaal is nieuws noch fake. Dit verhaal probeert ons iets te vertellen. Niet wat er ruim 2000 jaar geleden is gebeurd, maar wat er steeds weer gebeurt en dat het steeds weer nieuw-s is. Het nieuws van nu inclusief het nep-nieuws is in feite allemaal oud. Het zijn verhalen over wat al of niet heeft plaatsgevonden. So what!? OK, je kunt je er druk over maken of je kunt je er over verheugen. Mijn advies zou dan zijn om alleen maar leuke verhalen te lezen, want dan kun je heel lang op een mooie roze wolk blijven vertoeven. Maar dit decemberverhaal is anders dan alle andere. Hier kun je met je verstand niet bij. Gelukkig maar, want ons verstand kan ons namelijk ongelofelijk goed voor de gek houden. Kijk maar wat dat doet met al dat ‘media nieuws’. 

We moeten geloven dat het allemaal verschrikkelijk duur is om onze wereld te redden door het klimaat niet te laten veranderen. Om gezond te blijven wordt ook steeds moeilijker en vooral ook veel duurder. Het is ook niet meer te doen om iedereen maar binnen te laten of juist buiten te sluiten. Kortom het nieuws zorgt er voor dat we behoorlijk in verwarring zijn gekomen. Wie hebben daar eigenlijk schuld aan? Schieten wij zelf te kort of zijn het juist anderen die die chaos veroorzaken? Ons Kerstverhaal houdt zich daar verre van. Het verhaalt je- het verlegt je- naar je zelf, naar datgene wat aanklopt, maar niet gehoord wil worden. Maar het zal altijd blijven aankloppen, omdat het steeds weer nieuw, fris en jong is, vol van leven. Gratis en voor niets, uit liefde voor jou!

Ik wens u veel vermogen tot dankbaarheid in uw leven, in deze maand en in uw nieuwe jaar.

Heremetijd


Recht op vertrouwen

Geplaatst op 03-10-2018

U heeft recht op verzet‘, zo werd mij toevertrouwd door de werknemer van een callcenter. Ik moest dan wel even luisteren naar een bandje, dan kon ik daar mijn wensen kenbaar maken. Onmiddellijk moest ik denken aan eerdere columns over recht hebben op, zoals deze: 

https://www.ziekvanzorg.nl/columns/hebben-en-zijn/ (2014) en https://www.ziekvanzorg.nl/columns/het-recht-op-ongezond-leven/  (2016) en  https://www.ziekvanzorg.nl/columns/recht-op-geen-recht/ (2014)

Ik stel vast dat er veel vertrouwen verloren gaat. Wat te denken van het nieuws, regeringen, banken, zorgverzekeraars? Wat mogen we nog verwachten? Hoe komt het eigenlijk dat het vertrouwen, dat gevoel voor veiligheid en geborgenheid, lijkt weg te hollen?  

Het recht op vertrouwen is net zo’n onmogelijkheid als het recht op geluk. Maar u hebt natuurlijk wel het recht om vertrouwen te geven. Dat recht is gelukkig geen wettelijk recht, anders zou u dat recht kunnen worden afgenomen. Toch kan het ons allemaal moeilijk worden gemaakt om vertrouwen te kunnen blijven geven. We moeten immers allemaal gehoorzaam zijn aan de wet. En die wetten zijn weer het resultaat van?….Precies een schimmig politiek spel. 

Zo kan het zijn dat het geven van vertrouwen straks nog maar heel sporadisch zal voorkomen en het wederzijds vertrouwen een gevaarlijke illegale aangelegenheid.

Maar er is hoop en die hoop houdt verband met u. Daar vertrouw ik op. U weet dat minder vrijheid voor u gelijk staat aan minder vertrouwen in de ander. U kunt dus beginnen uw stem te laten horen. Voor de zorg kan dat HIER. Dan volgt de rest van zelf. Als u dat niet gelooft wat gelooft u dan wel?

Heremetijd

    


9/11 en de zorgtorens

Geplaatst op 21-09-2018

Een beetje later maar toch gezegd: het officiele rapport over 9/11 en het met feiten onderuit halen zoals George van Houts dat zo treffend doet (zie: https://youtu.be/d_z-CKypSOo) is een begin. Maar een begin van wat? Zijn wij niet veel te huiverig voor de toorn die dat los zal maken bij de echte daders? En wie zijn dan die werkelijke daders? Moordenaars zijn misdadigers, maar als wij dat goed vinden dan faciliteren wij toch die daden? Is het excuus van die angst voor die toorn aanvaardbaar? Misschien wel, maar is het wel die angst? Kan het zijn dat wij zelf ook een graantje kunnen mee pikken als we meegaan met dat officiele rapport. Hoe zal het met de handelsbetrekkingen gaan als Nederland officieel het officiele rapport van 9/11 als een grove leugen kwalificeert?

9/11 is hoogstwaarschijnlkijk een macaber symptoom van een perverse machtsuitoefening. Niettemin een ver van mijn bedshow. De gewone man beschouwt zich zelf wellicht onbekwaam en ontoereikend om aan dit grote politieke steekspel een einde te maken. Dus komen ‘ze’ er mee weg, net als stuntende bankiers na de bankencrisis van 2008. 

Wat heeft dat nu met het thema van deze website te maken? Als ‘kleine man’ faciliteren wij een steeds machtiger instituut: de Zorgverzekeraar. In koor roepen wij dat ze beter voor ons moeten zorgen. Omdat wij ten onder lijken te gaan aan overgewicht komt de aanpak van deze epidemische obesitas volgend jaar in het basispakket. Natuurlijk gaat dan de premie weer en dit keer met een paar honderd euro per jaar omhoog. Dat we daar in geld lichter van worden is duidelijk, maar geldt dat ook voor het gewicht? 

Het is al eerder op deze website gememoreerd: de zorgverzekeraar faciliteert niet alleen het werk van aanbieders van bepaalde zorg, maar ook van aanbieders die daar een einde aan kunnen maken. Er is grote huiver om het zonder zorgverzekeraar te moeten stellen. We willen zelfs niet eens het recht daartoe hebben, als patient niet en als aanbieder niet. De zorgverzekeraar bepaalt dus ons lot, in ieder geval de premie die wij aan haar verplicht zijn. Voor goed verdienende aanbieders nog wel te overzien. Voor steeds meer gezonde mensen misschien al een ziekmakende last. Bedenk daarbij dat de Nederlandse Zorgautoriteit inclusief de leden van de Tweede Kamer  -weliswaar achter de schermen –  toegeven dat het bestaande beleid de productie beloont. De kosten blijven dus stijgen en de kwaliteit als ook de integriteit van de aanbieders worden gelijk aan die van politici. Faciliteren wij dan niet met zijn allen het bouwen en het instorten van onze zorgtorens? Plant u MOS dan wilt u tenminste het recht om zulks niet te faciliteren.  

Heremetijd

PS Ter onderbouwing:

Op dit betoog  (https://sohnederland.nl/geen-sjoemel-regelgeving/) voor de leden van de Tweede Kamer is in alle toonaarden gezwegen

Een zachte dood met marktwaarde: De levenseinde kliniek

  


What’s HELP

Geplaatst op 10-09-2018

Als je gevallen bent en je kunt niet meer opstaan, wat heb je dan aan een verhaal over vallen? Alleen een ander die je ziet en zich dat aantrekt, die kan je helpen opstaan.

Maar toch, zou ook een verhaal over vallen en opstaan je kunnen helpen?

In hoeverre helpt een dokter je als die je beter maakt zonder een verhaal over de kwaal? Kan hij een snee in je vinger genezen of beschikt het geest-lichaam over mogelijkheden om dat te bewerkstelligen? Hoe intelligent is het geest-lichaam en hoe intelligent een dokter?

Als u onder de zweren zit en uw dokter schrijft penicilline voor, wat u zelf misschien ook al had gedacht, dan lijkt u geholpen. Zijn verhaal is, dat uw lichaam die ziekmakende bacteriën niet de baas kan en dat die penicilline u helpt. Er is echter ook een ander verhaal: die bacteriën waren er al lang. Ze kregen alleen vrij spel, omdat het lichaam te weinig vitamine C binnen kreeg. Scheurbuik is daar een goed voorbeeld van. Wat dan helpt is verse groente.

Zo zal een tandarts u vertellen, dat u beter moet poetsen om de tandplak weg te krijgen. Tandplak tast immers uw tanden aan. Maar het verhaal is anders. Omdat u te weinig calcium binnen krijgt, gaan de bacteriën in uw mond zich roeren en naarstig op zoek naar calcium. Uw gebit is dan het slachtoffer. Helaas, maar anders moeten uw vitale lichaamscellen er aan geloven. Die kunnen nu eenmaal niet zonder calcium. Uw botten kunnen ook worden aangepakt en dan krijgt u osteoporose en zijn het uw gewrichten dan mondt dat uit in artritis. Een ander verhaal dus, een verhaal dat u in feite vertelt hoe intelligent uw geest-lichaam is. Dat u minder goed kunt luisteren naar waar uw lichaam om vraagt, dat is weer een ander verhaal. Door medicijnen, slechte voeding, te veel afleiding en door de angst voor onwetendheid verliest het lichaam die luistergevoeligheid. Dat geest-lichaam doet evenwel alleen maar zijn uiterste best om wat het belangrijkste is overeind te houden: het kloppen van uw hart en het in stand houden van uw gewaar zijn. Zo zal ook een land alles doen om de regering en de koning in leven te houden desnoods ten koste van de eigen burgerij.

Dit verhaal moet u zien in het licht van een ander verhaal. Dat is dat verhaal, waarbij u moet geloven in de intelligentie van dokters in dienst van de politiek, de zorgverzekeraars en de industrie. Dat verhaal duldt geen andere verhalen. Of dit verhaal u helpt hangt van u af.

 

Heremetijd

PS Voor een ander verhaal is meer vrijheid nodig. Ga dan naarDruk nu op start!

 


De lachende derde

Geplaatst op 21-08-2018

Alleen klinkende resultaten worden straks nog beloond in de zorg. Gaat het daar naar toe? In de psychiatrie gaan ze dat al proberen.  Zie Het Hart van Nederland

Stelt u zich eens voor: u hebt een probleem. U vraagt daar aandacht voor. U wilt dat iemand u helpt. Zolang uw klacht niet is verholpen bent u niemand iets verschuldigd. Voelt dat goed? U behoeft daarvoor niet gestudeerd te hebben. Dat voelt niet goed.

Maar als een politicus zich daar sterk voor gaat maken, moeten we er niet van opkijken als daar toch een heleboel mensen achteraan gaan lopen.

Het kan nog schimmiger. U betaalt verplicht premie. U gaat met uw klacht naar een dokter en uw verzekeraar vergoedt die dokter niet, omdat u die klacht nog hebt. En zie, straks betalen een heleboel mensen verplicht een premie, die met klachten blijven rondlopen, omdat dokters zich daar niet aan willen branden. De lachende derde is?…….Inderdaad,  uw zorgverzekeraar en dat was die ook al vanwege het eigen risico.

Wanneer gaan wij als patienten zien ( zie HIER nog maar eens) dat we met onze Zorgverzekeraar steeds meer verzekerd zullen worden van zorgen, dankzij de wettelijke verplichting om Die Instantie nat te houden?    

 

Heremetijd


A VerGeet het maar

Geplaatst op 12-06-2018

Een negatieve spagaat ontwikkelt zich in onze samenleving. Dus voorbij de 180 graden met de benen wijd. Op televisie en internet breekt het exhibitionisme het ene record na het andere. Het naakt wordt aan de haak geslagen, gekeurd en al of niet goed bevonden. Reclame zonder erotiek of ondeugend  ‘grapje’ is geen reclame meer. Er is geen straathoek meer te vinden zonder camera. En met een mobieltje op zak ben je volledig traceerbaar. Maar gelukkig hebben we nu een AVG die onze privacy gaat beschermen. Krijgt u nu een mailtje van een bedrijf dat u niet kent, dan kunt u daar aangifte van doen. U hebt dat bedrijf immers geen toestemming gegeven om uw emailadres in hun bestand op te nemen en te gebruiken om u een berichtje te sturen. En hoe moet dat nu met al die bedrijven die door enthousiaste consumenten de hemel in geprezen worden, maar geen toestemming hebben gekregen om deze consumenten daarvoor te bedanken zonder hun explicite toestemming? Kwaadwilligen kunnen daar dus een mooi slaatje uit slaan. Hebben overheidsinstanties al om uw toestemming gevraagd uw persoonsgegevens te gebruiken en waarvoor dan wel? Weet u eigelijk wel welke van uw privegegevens bij de overheid bekend zijn? En wat te denken van al die verzekeringsbedrijven? We zouden ze eens kunnen opvragen. Aan de ene kant zijn we dus een open boek en aan de andere kant moeten we daar nu expliciet onze toestemming voor geven anders moet dat boek niet alleen worden dichtgeslagen maar ook gewist. 

De overheid wil de privacy van de burger beschermen tegen bedrijven en andere burgers. Hebben de burgers daar in meerderheid om gevraagd of zijn het de politieke partijen in Europa geweest? Zijn dat uitsluitend burgerbelangen of spelen daarbij ook bedrijfsmatige en bureaucratische belangen een rol?

Een eenvoudiger oplossing zou zijn dat elke consument het recht moet hebben om bij welk bedrijf dan ook navraag te doen over de wijze waarop zijn privegegevens worden gebruikt en of deze gegevens naar behoren zijn beveiligd. Het verzoek van de consument om al zijn gegevens of een deel daarvan uit het databestand te halen moet worden gehonoreerd op straffe van.

Want laten we wel zijn, als we de donorwet aannemen zoals die is ingediend, bent u uw prive-organen kwijt als u niets gezegd hebt. Dat is toch echt wel iets anders dan niets zeggen en dan van niemand meer een mailtje krijgen, omdat u daar geen actief toestemming voor hebt gegeven.

U kunt Heremetijd dus aangeven. U kunt zich ook afmelden dan zullen uw gegevens worden verwijderd. 

Heremetijd

Bron plaatje: https://www.davidicke.com/article/456978/court-rules-facebook-violates-users-rights-illegal-default-privacy-settings-data-sharing


Bezet

Geplaatst op 09-05-2018

Na het herdenken en de viering van de bevrijding kan de vraag rijzen in hoeverre we nu vrij zijn of bezet. We vergeten vaak dat de bezetter ook beschikt over een ‘eigen’ volk. Dat eigen volk van met name een succesvolle veroveraar ervaart allerminst een bezet zijn, geniet vrijheid en welvaart. Het kan zelfs zijn, dat zo’n volk er van overtuigd is dat hun regering andere volken ook aan die vrijheid en welvaart helpt. 

Wat is eigelijk bezet zijn of een bezeten worden door?

Een bezetene beschikt niet over een eigen willen en het vermogen om zelfstandig te handelen. 

Een bezetene wordt dan ook al gauw voor gek versleten. Hij vertoont vaak onbetamerlijk gedrag en lijkt ontoerekingsvatbaar. 

Iemand die bezet is, is of moeilijk bereikbaar of het is iemand die moeilijk in beweging kan komen. Hij zit ergens aan vast of hij wordt vastgehouden. 

Zo kan een volk vast zitten aan een wet of hij kan door een wet worden vastgehouden.

Een wet dient ergens voor. Als een wet dienstig is voor de mensen onderling dan zou je kunnen zeggen dat zo’n wet bijdraagt aan het samenleven. Een wet die slechts enkelingen dient kan worden opgevat als een wet die belastend is. Door zo’n wet kun je dus worden bezet. 

De wetgeving in de gezondheidszorg heeft een bijzonder karakter. De  voorheen vrije beroepsbeoefenaar kan deze wetgeving als dienstbaar ervaren voor zowel zijn patienten/clienten als hemzelf, maar even zo goed als een bezetting. De regels zijn dan belangrijker geworden dan de zorg en zijn geweten.

Bijgaande twee brieven gericht aan de Nederlandse Zorgautoriteit van een tandarts die biologisch georienteerd is, ademt een en al bezetting uit. In ieder geval getuigt deze brief van een dapper verzet tegen de inmenging van een bureaucratische macht. 

Het uitblijven van een dergelijk verzet op wat grotere schaal – en de kans daarop is groot – zal er toe bijdragen dat de patient van morgen zijn zorg krijgt aangeboden door ‘huurlingen’ in dienst van een financiele bevelhebber en dat is niet de patient!!

 

Heremetijd


Bijlage t.b.v. column BEZET

Geplaatst op 09-05-2018

BRIEF 1 aan de Nederlandse Zorgautoriteit

Geachte………

Op (datum) hebt u mij per mail bericht dat de NZa als toezichthouder zorgaanbieders onder meer controleert op het hanteren van de juiste tarieven.

In dat kader hebt u een aantal vagen over de werkwijze van mijn praktijk, die zich richt op een biologische aanpak. Hierbij geeft u aan dat mijn wijze van declareren belangrijk is en of dit past binnen de vigerende declaratieregels.

U wilde daarover met mij in gesprek gaan en bood mij daarbij een paar dataopties.

Naar aanleiding van dit verzoek heb ik u gevraagd wat de aanleiding daarvan was en of de mogelijke vragen niet per mail konden worden afgehandeld.

U hebt hierop positief gereageerd, waarvoor ik u dank.

Als aanleiding stelt u dat de NZa signalen heeft ontvangen dat biologische tandartsen behandelingen declareren buiten de vastgestelde prestaties en tarieven.

Bij mij roept dit toch wel een paar serieuze vragen op:

Uit welke hoek komen deze signalen?

Houden deze signalen verband met een klacht?

Komen deze signalen van een of meerdere partijen?

Heb ik er recht op om te weten van wie deze signalen komen?

Heeft de NZa in deze geheimhoudingsplicht of moet ik mij in dat geval beroepen op de Wet Openbaarheid van Bestuur?

Voorts verontrust mij dit verzoek des te meer daar de NZa zich uitsluitend focust op het tarief. Je zou mogen verwachten dat de NZa als autoriteit van de zorg zich meer zou moeten bekommeren over de kwaliteit van de zorg.

Mijn patiënten doen dat in ieder geval wel en zijn dan ook bereid om van heinde en verre te komen.

Om als tandarts patienten te mogen behandelen heb ik een beroepseed moeten afleggen.

Graag zou ik van u willen weten of ik mij aan die beroepseed dien te houden en of er omstandigheden zijn die in uw ogen een handelen rechtvaardigen die in strijd zijn met die eed.

U vraagt van mij om mijn wijze van behandelen, te weten ‘biologische tandheelkunde’ toe te lichten en hoe ik die behandelingen declareer. Deze vraag baart mij nog meer zorgen, omdat u daarbij suggereert wel weet te hebben van wat de reguliere tandheelkunde voorstelt.

Maar hoe zou een reguliere tandarts zijn kwaliteit aan u moeten uitleggen als u er van uitgaat dat de reguliere tandheelkunde staat voor slechts een soort kwaliteit? Er is immers sprake van een eenheidsverrichtingentarief (wat overigens alles behalve kwaliteit stimuleert en dat weet de NZa)

Omdat ik het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg van harte onderschrijf, heb ik dus ook weet van het feit dat de NZa heel goed op de hoogte is van de enorme kwaliteitsverschillen binnen de reguliere tandheelkunde.

De voorzitter van het KOM, Hans Beekmans, heeft trouwens een signaal afgegeven tijdens het rondetafelgesprek voor de Tweede Kamer over de mondzorg op 16 oktober 2016, waar niets mee gebeurd is.

Mijn vraag is dus meer dan gerechtvaardigd om allereerst te mogen weten of de NZa in eerste instantie gericht is op de kwaliteit van de zorg en pas in tweede instantie op de naleving van de wettelijke bepalingen.

De beantwoording van de door u aan mij gestelde vragen, kunnen dan ook pas aan relevantie winnen, als ik eerst weet heb van wat voor de NZa het zwaarste weegt.

Met vriendelijke groet,

BRIEF 2

Geachte….

Uw bericht van (datum) verrast en verbaast mij.

U besluit met een opmerking waaruit ik moet opmaken, dat u mij niet ergens om verzoekt, maar dat u van mij in feite antwoorden eist. Moet u mij in dat geval niet wijzen op de sancties die daarbij passen plus bijbehorende wetsartikelen?

In uw eerste verzoek aan mij doet u voorkomen, dat u de behandelingen van biologische tandartsen (met andere woorden: biologische behandelingen in het algemeen) wilt kunnen beoordelen in het licht van de vigerende regelgeving. 

Om die reden heb ik u geadviseerd om contact op te nemen met de Vereniging van Biologische Tandheelkunde. Nu blijkt u dit advies slechts te willen overwegen. Dus in plaats van direct te rade te gaan bij die vereniging gaat de NZa haar pijlen richten op slechts een van haar leden. En dan te bedenken dat uw ‘actie’ wordt ingegeven door slechts een signaal van een niet nader te noemen indiener. Deze indiener zou de NZa hebben gewezen op ‘handelswijze van meerdere biologische tandartsen’ en meer specifiek naar slechts mijn website. Het kennisnemen van de tekst op die website was voor de NZa al voldoende om daar direct energie in te steken. U stelt voorts, dat u over deze indiener om wille van de vertrouwelijkheid geen nadere informatie mag verschaffen. Dient u daarmee het belang van deze indiener? Mag ik dan wel weten wat dat belang inhoudt en of u ook weet wat de motieven (kunnen) zijn van deze indiener? Dat zouden immers zakelijke dan wel politieke belangen kunnen zijn.

Wat mij verder opvalt, dat is, dat u helemaal geen antwoord geeft op mijn andere vragen of in gaat op mijn opmerkingen. Daarom wil ik graag weten of u dat bent vergeten, niet wilt of niet kunt of dat u het recht hebt om geen antwoord te geven op mijn -naar mijn idee redelijke en billijke- vragen en opmerkingen. 

U hebt blijkbaar het recht om van mij antwoorden te eisen op de door u gestelde vragen. Is dat ook het geval zonder dat er sprake is van een aanklacht of zonder dat er maar zelfs een reden of aanleiding voor is? Op basis van ‘klikken’ van mogelijk naijverige medemensen kan de NZa dus haar gang gaan. 

Het moet mij van het hart, dat ik niet alleen verrast en verbaasd ben, maar ook zeer verontrust. De rechtsstaat is met deze willekeur en rechtsongelijkheid ernstig in het geding. Zo voel ik dat tenminste. Onwillekeurig moet ik denken aan de affaire Gottlieb en zijn lijvige rapport over misstanden bij de NZa en over de oud-voorzitter van de Raad van Bestuur,Theo Langejan, die zich door het bedrijfsleven liet feteren. Dit alles ging in een doofpot en de wind lijkt desondanks niet gedraaid te zijn.

Niettemin hoop ik toch eerst een duidelijk en zorgvuldig antwoord te krijgen op de hier boven gestelde vragen en op die vragen en die opmerkingen in mijn brief van (datum), die niet de noodzakelijke vertrouwelijkheid schaden waar het de aangever betreft van deze zaak. Dat zal bijdragen aan een betere vertrouwensbasis; een voorwaarde, die voor mij van het grootste belang is om u dan ook van mijn kant goed en oprecht van dienst te kunnen zijn. 

Met vriendelijke groet,


Een minister in de tandartsstoel

Geplaatst op 17-04-2018

Stelt u zich eens voor: de minister van VWS in de stoel bij de tandarts. Dat zou bij mij ongeveer zo kunnen gaan:

‘Excellentie, wat verlangt u van mij?’

‘Waarom ‘excellentie’, dokter?’

‘Om u er aan te herinneren dat u altijd zult moeten excelleren als een ‘mini’ ster. Op mijn beurt zal ik als ‘dokter’ altijd naar eer en geweten dienen te handelen.’

‘OK, wilt u dan alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat ik zo lang mogelijk plezier heb van mijn eigen gebit?’

‘Nu u uw wens aan mij hebt geuit, mag ik daaruit dan opmaken, dat u vertrouwen in mij stelt?’

‘Inderdaad.’

‘En is dat dan mede vanwege de regels die u voor mij hebt opgesteld, waar het gaat over wat ik mag doen voor welke prijs?’

‘Hoe bedoelt u dat?’

‘Hebt u ook vertrouwen in mij als die regels er niet waren?’

‘U hebt toch een eed afgelegd?’

‘Ja precies. Waarom dan die regels van u?’

‘Dan weten de mensen -en u dus ook- waar ze aan toe zijn!’

‘Maar Excellentie, ik wist niet dat u bij mij zou komen en ik weet ook niet welke of hoeveel problemen zich in uw mond afspelen. Waar we beide aan toe zijn is dan so wie so nog maar de vraag! U wilt – gelet op wat u van mij wil –  volgens de hoogste norm behandeld worden en niet volgens de normen van uw regels? Of verlangt u van mij dat ik mij dan maar niet zo aan die regels moet houden?’

‘Dokter, dat laatste kan en mag ik niet van u verlangen!’

‘Wat jammer nou. In dat geval zult u genoegen moeten nemen met het ‘gemiddelde’. En dan te bedenken dat ik zo graag wil excelleren!

Heremetijd

 

PS Bezoek www.komnederland.nl (Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg voor tandartsen)


Het lid op de neus

Geplaatst op 07-04-2018

Farmaceuten lijken het zorgstelsel te gijzelen met peperdure medicijnen.

Met het risico van ook peperdure rechtszaken gaat een groot academisch ziekenhuis een relatief heel eenvoudig preparaat zelf in productie nemen. Dankzij het feit dat dit preparaat in korte tijd tonnen per kuur duurder is geworden, kan dit ziekenhuis een flinke winst maken, ook al rekent dat ziekenhuis daar weer minder dan een ton voor. Zie HIER of https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/05/het-ziekenhuis-durft-nu-de-strijd-aan-met-de-farmaceut-a1598270

Moeten we nu verheugd zijn over deze kloeke actie van dat ziekenhuis? Lees verder »


Ondermijning

Geplaatst op 15-03-2018

Hoe stevig moet er in Groningen worden gebouwd? De angst is zo groot geworden dat we meer dan 100% zekerheid willen hebben. Niemand wil de Zwarte Piet (als dat nog kan) toegespeeld krijgen, mocht het toch weer fout gaan. Het gevaar dat de belastingbetaler om die reden miljoenen te veel gaat betalen Lees verder »


NET NEP NIEUWS

Geplaatst op 20-01-2018

Herinnert u zich nog professor Diederik Stapel? Hij werd ontmaskerd als een nep-wetenschapper met nep-onderzoeken en nep-resultaten.

Maar nu is het dan officieel geworden: van alle wetenschappelijke publicaties zou er 10 tot 70 % niet deugen. Dit is het stapeleffect van een verdienmodel dat ook bij het wetenschappelijk onderzoek in zwang is.

Barbertje Stapel moest hangen, maar dat bleek niet genoeg. Lees verder »


TATTOO ME TOO

Geplaatst op 15-01-2018

Wat zou ‘me too’ met zorg te maken hebben? We zullen hier toch met zorg naar moeten kijken. Het slachtoffer laat immers van zich horen. En als je de cijfers mag geloven is 1 op de 2 vrouwen slachtoffer van enige vorm van seksuele intimidatie. We kunnen hier niet het aantal daders van afleiden. Er zullen immers ongetwijfeld veelplegers in het geding zijn. De manier waarop dit allemaal in de media besproken wordt, geeft mij de indruk dat iedereen of dader of slachtoffer is, dan wel dat iedereen verantwoordelijk moet worden gehouden voor dit fenomeen. Dat er verontwaardiging heerst en dat men er schande van spreekt, is weliswaar heel begrijpelijk, maar toch ook een beetje onbenullig. Een beetje benul hebben van wat er allemaal op het net en de buis voorbij scheert, is alles behalve vrij van sex, erotiek, porno en wat dies meer zij. Nee, daar moeten we niet aankomen. Daar heeft iedereen zo zijn eigen belang bij om niet te zeggen dat we het recht hebben op vrije meningsuiting. Ik zou zeggen, dat krijg je als je de kat op het spek bindt. We willen wel de medicijnen, maar niet de bijwerkingen. We willen wel allemaal zorg, maar niet in de rij staan of betalen. Niemand mag slachtoffer worden van wat ons wordt voorgehouden als een recht.

Zelf heb ik het niet zo begrepen op een tattoo, maar als ik dan zo nodig moet worden gebrandmerkt als een stuk vee voor een drijvende macht, omdat een papieren en virtuele identiteit zo makkelijk is te vervalsen, dan zou ik achter dat merkteken met graagte ME TOO laten tatoeëren.

Voor deze ene keer Here-me-too

PS Zij die mos hebben geplant, hebben verantwoordelijkheid genomen voor eigen leven EN DUS HET RECHT om de ander in vrijheid te kunnen dienen. Ga naar ME TOO om dat ook te doen.


Schaamzorg

Geplaatst op 31-12-2017

Daar waar zich bij de meeste zoogdieren de geslachtsorganen ophouden, bevindt zich weinig of geen haar. Maar hoe kaal ook, bij een mens liggen of staan die organen in een speciaal weitje van haren, het zogenoemde schaamhaar. Dat haar lijkt te moeten verhullen dat Lees verder »


De KIP met GOUDEN eieren

Geplaatst op 30-11-2017

De tijd kunnen we niet doden. Of liever, de beweeglijkheid kunnen we niet ongedaan maken. De beweeglijkheid van bijvoorbeeld de organisatie in de zorg kan wel trager worden. Ze begeeft zich zelfs  langzaam maar zeker in de richting van Lees verder »


U mag er zijn

Geplaatst op 15-11-2017

‘U mag er zijn!’

‘Mag ik er zijn? Van wie dan eigelijk?’

‘Je mag er zijn als je aan bepaalde voorwaarden voldoet’.

‘En wat zijn die voorwaarden dan?’ Lees verder »


Zorg op drift

Geplaatst op 04-11-2017

“Er is grote zorg over de zorg. Hoe moet het verder? Zorgverleners gaan staken, de zorgpremies stijgen, patiënten betalen hun premie niet meer en de wachtlijsten worden weer langer”.

“Zijn de zorgen voorbij als er meer mankracht en geld bij komt?” Lees verder »


Transparantie

Geplaatst op 05-10-2017

Omdat er nogal wat prijsverschillen bestaan voor dezelfde behandeling in ziekenhuizen zou transparantie de oplossing zijn, aldus de Consumentenbond. Ziekenhuizen moeten dan niet gaan uitleggen waarom een bepaalde behandeling niet minder maar meer moet kosten. In de tandheelkunde is iedere tandarts juist gehouden om het zelfde tarief te voeren voor de zelfde prestatie, kwaliteit of geen kwaliteit.

Bent u als patient geholpen met transparantie?  Lees verder »


Gaydar, gooddar, baddar…..?

Geplaatst op 02-10-2017

Een robot die kan zien of u gay bent of straight, goed of slecht, ziek of gezond, vredelievend of moordlustig, makkelijk te beduvelen of onmogelijk voor de gek te houden, welke robot zou u dan willen hebben? Of wilt u helemaal niet dat zo’n robot er komt? Of wilt u alleen dat soort robotten zo lang die in goede handen zijn? Lees verder »


Ons einde als eigen risico

Geplaatst op 13-09-2017

Twee grote vraagstukken lijken heel goed samen te gaan: een verhoging van het eigen risico en een verlaging van de drempel om er een einde aan te maken. De noodzaak en het belang omarmen elkaar nog sterker met name daar waar er sprake is van een behandelstop vanwege budgetoverschrijdingen, zoals bij de GGZ.

Curieus is nu de discussie over de veiligheid en de betrouwbaarheid van het poedertje om er voor te zorgen dat je er pijnloos aan dood gaat. Lees verder »


Misdienaar

Geplaatst op 18-07-2017

Iedereen weet waar ‘misbruik’ voor staat en wat een ‘misdaad’ is. Er is dan iets mis met het gebruik en met de daad. Misbruik is pas een misdaad als er sprake is van een strafbaar feit. Misbruik maken van geschreven (of ongeschreven) regels behoeft dus niet per se strafbaar te zijn. Verwerpelijk is het meestal wel. Geheel anders is het gesteld met de misdienaar. Hij doet niet wat mis is, maar dient wat mis is. Mis staat voor: niet raak, niet in de roos. Dan zeggen we ‘zonde’ of ‘jammer’. In hoeverre zijn wij ‘misdienaren’ ? Lees verder »


Waarheid of geloof

Geplaatst op 07-06-2017

Wel of geen hiernamaals, wel of geen eeuwigheid, wel of geen god, Allah, een profeet of een zoon van God? Wel of niet goed voor het klimaat, wel of geen goede politieke partij of president? Het zijn allemaal ‘geloven’ die ons stuk voor stuk van ons stuk brengen. Lees verder »


Vertrouwen

Geplaatst op 23-05-2017

Het touwtje in de voordeur van Terlouw heeft nogal wat aandacht getrokken. Dat touwtje is teloor gegaan en heeft plaats gemaakt voor argwaan. Hoe heeft het zo kunnen gebeuren? Wat doet dat vertrouwen verdampen? Lees verder »


Stilte als geneesmiddel

Geplaatst op 27-04-2017

De maand van de rust ligt al weer achter ons. Gaat de maand van de filosofie voor de stilte zorgen?

Onrust is als een soort honger die je wilt stillen. Zo is een verzadigd mens duidelijk in rust. Het lawaai van onze gedachten doet ons hongeren naar stilte. Door dat lawaai te overstemmen denken we die verzadiging te kunnen bereiken. Zodra je echter ziet dat dat lawaai je ‘lege maag’ voorstelt, dan zie je onmiddellijk dat die ‘lege maag’ alleen maar ‘leger’ wordt van meer lawaai. De honger naar stilte wordt dus groter! Wat nu? Lees verder »


Lijden

Geplaatst op 14-04-2017

Wil je mij eens uitleggen wat nu het verschil is tussen het lijden van een mens die ziek is en een mens die gezond is?

Waarom vraag je dat? Ken jij soms iemand die en gezond is en lijdt? Lees verder »


Angst

Geplaatst op 28-03-2017

In de laatste Verwondering (maart 2017), verwonderde ik mij over de zin ‘Gelukkig kun je leren met gedachten je angsten te bezweren’. Dus zonder te weten wat angst is, zouden we die dus met onze gedachten kunnen overmeesteren. Zouden we ons echt gelukkig kunnen denken, vrij van angsten?  Lees verder »


Het Hoogste Huis

Geplaatst op 09-03-2017

Als u het Het Laagste Huis  met het laagste woord heeft gelezen dan wilt u natuurlijk weten wat we ons moeten voorstellen van het Hoogste Huis met het Hoogste Woord.

Rond de verkiezingen voeren we allemaal het hoogste woord. Het is ongehoord hoe goed we het allemaal weten. Maar op de keper beschouwd komt het in de politiek altijd neer op touwtrekken en niet op weten. Lees verder »


Het laagste huis

Geplaatst op 28-02-2017

‘He….met die zus van jou valt niet te neuken. Zeg haar maar dat ze voor mij mooi de boom in kan. Net als die Jezus van je. ‘Niet mijn maar uw wil geschiedde!’ Hoe krijg j’ut bedacht! Iedereen weet toch waar dat op uitdraaide? Van die god moet je ‘t dus zeker niet hebben. Om maar te zwijgen van al die gasten die het voor zo’n ingebeelde almachtige wilden opnemen. Daar was die ongelovige Stalin nog een doetje bij! Lees verder »


Stem wijzer

Geplaatst op 16-02-2017

“Stem jij wijzer dan ik?”

“Ik weet niet wat jij verstaat onder wijzer stemmen!”

“Iedereen stemt toch op die partij waar je wijzer van wordt?”

“Bedoel je rijker of wijzer?” Lees verder »


Nep nieuws

Geplaatst op 02-02-2017

‘Ik word hier helemaal blij van! Niemand hoeft meer depressief te zijn! En voor de prijs hoef je het niet te laten. Daar zou je anders maar weer mistroostig van kunnen worden. Heb jij het ook gelezen?’

‘Jij gelooft al die onzin? Dat is gewoon nep-nieuws!’

‘Geloof jij dan alleen in het echte nieuws?’ Lees verder »


Gaat het stormen?

Geplaatst op 22-01-2017

Wie wind zaait, oogst storm!

OK, maar wie heeft die wind gezaaid en hoe zag die wind er uit? Zijn de ‘populisten’ de oogst, die op hun beurt een orkaan gaan oogsten? Lees verder »


Gelukkig

Geplaatst op 30-12-2016

Wat bedoel je nu eigelijk met ‘gelukkig’?

Als iets je gelukt is dan geeft dat een gelukkig gevoel.

Wanneer kun je zeggen dat iets gelukt is? Lees verder »


Vox populi

Geplaatst op 19-12-2016

“Mensen als Terlouw, Trump en Wilders hebben een ding gemeen. Ze zeggen wat mensen graag willen horen. Ze willen het liefst het hele volk voor zich winnen. Echte populisten dus.” 

“Ho ho, Terlouw is toch geen populist?”  Lees verder »


Nergens beter

Geplaatst op 22-11-2016

Kunt u mij vertellen welke dokter echt goed is?

Mevrouw, ik wil wel zo goed zijn u dat te vertellen, maar dan moet ik goed genoeg zijn om dat te weten!

Weet u dat dan niet? U bent zelf toch ook een dokter? Lees verder »


Het plascontract en een verontrustende bekentenis

Geplaatst op 03-11-2016

De Kamerleden hoorden het bij het openbare rondetafel gesprek met lede ogen aan. Nee, dit wilden ze niet gehoord hebben. Nu maar hopen, dat niemand hier aandacht aan schenkt. Stel je voor als het volk er achter komt, dat dankzij hun regelgeving sjoemelzorg loont en kwaliteitszorg wordt afgestraft? Lees verder »


Het Hazet

Geplaatst op 20-10-2016

In Engeland is zelfdoding strafbaar. In Nederland hebben we weliswaar nog niet zo iets als een recht op zelfdoding, maar strafbaar is het niet. Wellicht kan het onze Koning straks behagen zijn handtekening te zetten ter bekrachtiging van een wet die wel het recht op hulp bij zelfdoding regelt. Ziet u het al voor u? Lees verder »


OPKOMEN VOOR LIJDEN

Geplaatst op 22-09-2016

Tranen van geluk bij Pia Dijkstra. Haar ‘orgaandonatiewet’ is er door. Hoeveel meer patiënten zullen er door die wet wel niet geholpen kunnen gaan worden? Of was het geluk ook een beetje verbonden aan de overwinning na al die jaren van inspanningen? Lees verder »


REDELIJK

Geplaatst op 14-09-2016

Ik ben voor redelijke tarieven!

Daar ben ik ook voor. De problemen moeten dan natuurlijk ook redelijk zijn.

OK, dan zijn we dus allebei voor redelijke tarieven voor redelijke problemen.

Zijn we er dan? Lees verder »


BIG DATA

Geplaatst op 28-08-2016

‘Doet hij wel wat nodig is en doet hij het wel goed?’ Dat begint zo langzamerhand een vraag te worden, die je je bewust gaat stellen als je naar een dokter moet. We worden allemaal een beetje onzekerder. De dreigingen nemen toe, dus ook de angst en de argwaan. De politie kun je blijkens het integriteits-rapport ook niet meer vertrouwen. Tja, wat moet je dan? Lees verder »


Immuun voor aanslagen

Geplaatst op 14-08-2016

Een mens geniet immuniteit als hij is vrijgesteld van allerlei soorten lasten. Een gezond mens heeft nergens last van. De aanslagen die op hem gericht zijn, deren hem niet. Een slag in het gezicht wordt ontweken, geabsorbeerd of teruggekaatst. Het gezicht blijft onaangedaan. Zo ook zal een gezond lichaam zijn met een gezonde geest. Daarvan werkt het immuunsysteem goed. Treedt er ‘ziekte’ op, dan rijst de vraag of de aanslag te groot was of het immuunsysteem te zwak.  Lees verder »


Oei, verschillen

Geplaatst op 06-08-2016

Grote ophef deze zomer van 2016 over prijzen in de zorg die verschillen. Verzekeraars verklappen dat het ene ziekenhuis meer of minder rekent voor een prestatie dan een ander ziekenhuis. Sterker nog, ziekenhuizen rekenen voor een zelfde prestatie bij de ene verzekeraar een ander bedrag dan bij een andere verzekeraar. Is dat raar? Misschien is dat wel heel normaal voor een verzeke-RAAR.

Wordt het daarom tijd voor een nieuwe ideologie van ‘alles precies gelijk’ en ‘weg met de marktwerking’? Lees verder »


Zwarte Lijst

Geplaatst op 24-07-2016

Het nieuws dat elke dag bij u binnenkomt is misschien wel als het weer. Wat moet je er mee? Wat doe je er aan? Natuurlijk is het goed om te weten dat er slecht weer aankomt. Je blijft dan thuis of je neemt de paraplu mee.

Maar wat doe je met het nieuws dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg zich zorgen maakt over de kwaliteit van de verpleegtehuizen of dat het enige verpleegtehuis bij u in de buurt niet Lees verder »


REFEREN-DOM

Geplaatst op 05-07-2016

“De handen en voeten moeten het maar zeggen!”. Het hoofd heeft blijkbaar zijn kop verloren. Zo lijkt de gestelde vraag aan het volk van Engeland op de vraag van een generaal aan zijn soldaten. “Aanvallen, verdedigen of overgeven?”

Zou het mogelijk zijn om een referendum te houden, waarbij het volk zich zou kunnen uitspreken om wel of geen oorlog te voeren, wel of geen grenzen te trekken? Lees verder »


Kritiek

Geplaatst op 27-05-2016

Het kan zo niet langer. Er moet echt wat gaan gebeuren. Neem nou dat doorbehandelen van uitzichtloze gevallen. Er moet toch ergens een grens getrokken worden!

Jij vindt dus dat het anders moet?

Nou, ik ben echt niet de enige hoor! Kijk maar eens op internet.
Lees verder »


Het verdienmodel

Geplaatst op 11-05-2016

Radar heeft onlangs een aantal uitzendingen gewijd aan de gezondheidszorg met onheilspellende uitspraken als ‘De patiënt als verdienmodel’ en ‘het ziekenhuis als productietent’ . Verontwaardiging en misnoegen wisselen elkaar af. Zo zou het toch niet moeten gaan!? Wie spint er garen bij dit soort uitzendingen? De patiënt, de dokter, het ziekenhuis, de kijker? Of Radar en de Derde Macht? Lees verder »


Een betere wereld

Geplaatst op 27-04-2016

Jij wilt een betere wereld? Is die niet precies goed dan?

Je hebt je ogen toch niet in je zak zitten of heb je geen gevoel!? Lees verder »


Panamour

Geplaatst op 12-04-2016

Hoe gaan wij om met de Panama Papers? Ik bedoel met ‘wij’ u en ik. Dus de fietsenmaker, de politieman, de schooljuf. Wat kunnen ‘wij’? Wat moeten ‘wij’?

Hoe gaan ‘zij’ om met die papers en dan bedoel ik de ‘tegenpartij’. Proberen ‘zij’ ons te paaien om mee te doen met protesteren? Wie helpen ‘wij’ dan in het zadel van de macht? Zijn dat mensen die beter op de centjes passen? Zijn dat rechtschapen lieden, die het vertrouwen waard zijn en wars zijn van het geld? Zijn ‘zij’ anders dan zij die nu in het zadel zitten? Lees verder »


Kringloopeconomie

Geplaatst op 15-03-2016

Krijg nou wat! Zeg ik tegen mijn verzekeraar dat het ziekenhuis van de ene op de andere dag 10 keer zo veel rekent voor dezelfde behandeling die ik elk jaar nodig heb en wat denk je dat ze zeiden?

Nou?

Dat ik dat maar tegen dat ziekenhuis moest zeggen! Daar zakt toch je broek van af? Lees verder »


Weg met de intolerantie

Geplaatst op 15-03-2016

Het is zo langzamerhand wel welletjes hoor. Als alles moet kunnen leidt dat alleen maar tot anarchie!

Alles moet kunnen? Hoe bedoel je? Alles is toch juist van a tot z geregeld!? Lees verder »


Het recht op ongezond leven

Geplaatst op 27-02-2016


Huppakee

Geplaatst op 16-02-2016

Joris trok met zijn Bergrede te Amersfoort een stampvolle Bergkerk.

Zijn ‘Kan-niet-waar-zijn-show‘  is en blijft om van te smullen.

Gekluisterd aan zijn lippen werd zijn verhaal beluisterd. Lees verder »


Aansprakelijkheid

Geplaatst op 10-02-2016

‘Je kunt zeggen wat je wilt, maar de betrouwbaarheid van de politiek is 100%! Je kunt er namelijk van op aan dat ze altijd iets wil dat goed is voor de meeste mensen en -ook een vast gegeven- dat anderen daarvoor moeten zorgen!

‘Noem eens een voorbeeld’

‘Nou, neem minister Schippers. Die heeft het toch maar mooi voor elkaar gekregen om de prijs van een paar hele dure medicijnen omlaag te krijgen! En dan dat bedrijf met die foute borstimplantaten! De schadeclaim is niet voor de poes!’

‘Oh, bedoel je het zo. Maar, hoe zit het dan met de aansprakelijkheid? Lees verder »


Pas op je tellen

Geplaatst op 24-01-2016

“Er zijn geen geheimen meer. Alles is nu helemaal helder geworden!”

“Geldt dat ook voor de gezondheidszorg?”

“Zo goed als! We weten zo langzamerhand precies wat wel en niet werkt en we weten exact wat het kost.”

“Ga je mij vertellen dat we precies weten of we wel of niet kunnen genezen voor welke prijs?” Lees verder »


Happy 2016

Geplaatst op 25-12-2015

Dit gaat een geweldig jaar worden! Ik ben helemaal vernieuwd!

Hoe kan je dat nou zeggen? Vorig jaar lag je nog volledig in de kreukels! Lees verder »


Zorgelijk gedrag

Geplaatst op 14-12-2015

Het zou toch verschrikkelijk zijn als orkanen en overstromingen onze woningen verwoesten? We zijn er van overtuigd dat deze verschrikkingen verband houden met ons gedrag. We hebben de kennis om dit tij te keren. Daarvoor zou een wereldomspannend topakkoord vereist zijn.

Wanneer nu ons ‘gedrag’ oorzaak is van de opwarming van de aarde (wat wetenschappelijk geenszins breed wordt gedragen), is dat gedrag dan veranderd als we door middel van machtspolitiek willen gaan doen wat wetenschappelijk mogelijk is?  Lees verder »


Positief besluiten

Geplaatst op 02-12-2015

Wat is er niet mooier dan een samenleving die liefdevol is, harmonieus met wederzijdse dienstbaarheid? Met slechts een verlangen daarnaar kom je er echter niet. Lees verder »


BANG

Geplaatst op 21-11-2015

Wij, zij of ik?

Bang voor de leugen, bang voor de waarheid? Bang voor de waarheid van de leugen? Lees verder »


Ontluisterend

Geplaatst op 06-11-2015

Is het niet ontluisterend!?

Wat?

Die uitzending van Zembla over het UMC Utrecht! Te gek voor woorden. Een ware horror! Lees verder »


Thuis sterven

Geplaatst op 02-11-2015

Zonder vrijheid geen waarheid, geen verantwoordelijkheid, geen creativiteit, geen keus, geen liefde en geen leven, dus vrijheid moet wel een onvoorstelbare kwaliteit zijn.

Onvrijheid staat gelijk met opgesloten zijn, vastgezet, geen beweging, geen stroming dus dood.

Is het angst die onvrijheid doet billijken? Lees verder »


LIEGBEEST

Geplaatst op 16-10-2015

Mensen zijn absoluut geen lieveheers-beestjes, maar bepaald wel geen lieve heers-beestjes. In tegenstelling tot elk ander beest is hij per definitie een liegbeest. De vroomste, ja zelfs de heiligste mens op aarde, is dat!

Ho..ho..ho!!

Gaan we nu tegensputteren? Lees verder »


De monitor

Geplaatst op 29-09-2015

Weet jij wat dat betekent  ‘medicalisering’?

Ja zeker! Je krijgt een pil voorgeschreven. Voor de bijwerkingen er van krijg je een andere pil en als je daar weer last van krijgt weer een andere en zo voort!

Dus een verkeerde pil werkt dan net zo als een verkeerd beleid? Lees verder »


Kwaliteit

Geplaatst op 08-09-2015

Of er nu democratisch wordt gedaan of niet, kwaliteit begint met een daad van een enkeling. Vaak is dat een daad die afwijkt van het bestaande, moeite kost en meestal tegen de stroom in gaat. Want wat haalbaar is, is per definitie minder goed.

Wat is de kwaliteit van Ziekvanzorg met zo weinig MOS-planters!? Weinig kwaliteit? Lees verder »


Ander Nieuws

Geplaatst op 20-08-2015

‘Hoe zou de wereld er uit zien als we het echte verhaal zouden horen?’

‘Maar hoe weten we nu wat het echte verhaal is?’

‘Laat ik de vraag anders stellen: is deze wereld het resultaat van verhalen die al of niet waar zijn, verhalen waar we al of niet in geloven?’

‘Maar wat bedoel je met ‘deze wereld’? Die van jou, van mij of van anderen?’ Lees verder »


Vrije artsenkeus

Geplaatst op 10-08-2015

We vinden keuzevrijheid o zo belangrijk. Maar wat zegt dat eigelijk? Keuzevrijheid biedt geen garantie op ‘geen fouten’. Toch is keuzevrijheid belangrijk. Zonder keuzevrijheid gaat het namelijk gegarandeerd ‘fout’. Je hebt immers geen keus als het ‘fout’ gaat.

Waarom die aanhalingstekens bij ‘fout’? Lees verder »


Het medisch beroepsgeheim

Geplaatst op 21-07-2015

De overheid heeft last van het medisch beroepsgeheim. Ze wil dat geheim met een wet opheffen. Justitie kan dan gemakkelijker patiëntendossiers opvragen om fraude op te sporen. Lees verder »


GREECE en GRACE

Geplaatst op 05-07-2015

‘Goh, jij bent behoorlijk ziek zeg. We gaan er alles aan doen om je beter te maken!’

‘Maar ik heb helemaal geen geld om je te betalen!’

‘Dat geeft niet hoor. We zullen er voor zorgen dat je het makkelijk kunt lenen.’

‘Oh! Nou fijn, bedankt!’

Enige tijd later……. Lees verder »


PROTOCOLDER

Geplaatst op 17-06-2015

Zie eerst:  ZIEKENHUIS VERBIEDT DURE MEDICIJNEN

Dokter, krijg ik wel de medicijnen voorgeschreven volgens het standaard protocol?

Welk protocol bedoelt u, mevrouw Den Beste? Het ziekenhuisprotocol, het medisch protocol, het verzekeringsprotocol of het overheidsprotocol?

Volgens welk protocol werkt u dan, dokter? Lees verder »


Dikke Ik

Geplaatst op 11-06-2015

Ons zorgstelsel kraakt als een huis in Groningen met instortingsgevaar. Althans, als je de media moet geloven. Ook onder zorgprofessionals leeft de gedachte dat het roer om moet (Het roer moet om). Over een andere boot wordt echter niet gepiekerd.  Lees verder »


SPAGAAT

Geplaatst op 30-04-2015

Meer orgaandonoren, goedkopere medicijnen en minder armoede! Dat moet echt! Het zal toch niet zo zijn dat de mensen die dat nodig hebben de premie nog nauwelijks kunnen opbrengen en dan ook nog een keer de zorg niet krijgen die nodig is!

Daar zeg je me wat. Een beetje moeder zal alles doen om je in leven te houden maar in de gezondheidszorg, ho maar!

Ben ik helemaal met je eens. De minister wil het trouwens ook. Waarom doen we er dan nog steeds zo moeilijk over? Lees verder »


Lof der zotheid

Geplaatst op 12-04-2015

Zal ik jou eens wat zeggen? Je kunt straks winst maken door goed werk te leveren! Het is allemaal nog wat complex, maar er wordt hard aan gewerkt.

Vertel, vertel! Want niet goed werken schrijft wel beter, maar leuk is anders. Lees verder »


De dood behandelen

Geplaatst op 07-03-2015

“Wordt het niet eens tijd om te stoppen met dat zinloze doorbehandelen?”

“Daar zeg je zoiets. Maar hoe pak je dat aan?” Lees verder »


Dit kan niet waar zijn

Geplaatst op 05-03-2015

Zou jij je geld laten beheren door een casinobezoeker?

Ik ben niet op mijn achterhoofd gevallen, natuurlijk niet!

Wat doe je dan als een bank zich zo gedraagt? Lees verder »


Gasbellen en zorgbellen

Geplaatst op 21-02-2015

Wat vind jij daar nou van dat ze die Groningers laten verrekken?

Maak jij je druk over die Groningers?

Wacht even. Doet jou dat niks dan? Lees verder »


VRIJSPRAAK

Geplaatst op 01-02-2015

‘Deythuipjedvugs! Eepjasdirtuasbol!’

‘So hee, dat klinkt angstaanjagend! Wat zegt hij?’

‘Dat doet er niet toe.’

‘Maar waarom doet hij dat dan?’ Lees verder »


Een zorgelijk geloof

Geplaatst op 18-01-2015

‘U gelooft niet, zegt u? Interessant! Wat gelooft u dan niet? Of moet ik zeggen: wie gelooft u dan niet?’

 ‘Ik geloof niet dat God bestaat en dus geloof ik niet in God!’

 ‘U gelooft dus alleen in iemand die bestaat? ‘ Lees verder »


Het grote verschil

Geplaatst op 11-01-2015

Eerste lezing

Met hart en ziel staken zij de draak met wat velen als heilig of machtig beschouwen.

Slechts weinigen liepen te hoop voor de satire, slechts weinigen zuchten naar zijn dood.

Een enkel geweer ter verdediging van wat als het heiligste en machtigste wordt gezien wil daar een einde maken.

Een paar onmachtige schoffies schoten op enkele scheppers van de spot.

Massaal wordt nu het woord gevoerd en opgekomen voor de vrijheid.

Massaal wordt nu geprezen het geweer in de handen van de macht.

De vrijheid moet verdedigd! Kostte wat kost!

Staat JC voor ‘Je suis Charlie‘ ? Lees verder »


Gelukkig 2015

Geplaatst op 01-01-2015

Het frisse water

beschaaft de ruwe rotsen

Het mos is als het tere leven

dat sterker is dan het graniet

Het maakt zacht en mild,

Ogenschijnlijk zwak, maar onvernietigbaar,

gelijk de liefde.

Zo werkt het MOS

op het versteende stelsel van de zorg.

 

Heremetijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


einde vrije artsenkeus?

Geplaatst op 21-12-2014

Artikel 13 van de zorgverzekeringswet moest worden aangepast. Dat zou 1 miljard aan besparingen opleveren. In de Eerste Kamer is het wetsvoorstel van Minister Schippers op 16 december gesneuveld. Nu moet Schippers ergens anders 1 miljard vandaan halen. Dat moet niet zo’n probleem zijn. Bij Achmea bijvoorbeeld stapelen de miljarden zich op.

De Stichting Onafhankelijke Hulpverlening (SOH) heeft een diepgaand onderzoek gedaan naar de handel en wandel van Achmea. De gedane ontdekkingen waren van dien aard dat de SOH bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangifte heeft gedaan op 25 september 2014. De NZa heeft niet binnen de gestelde termijn van 6 weken gereageerd. Pas nadat de SOH contact had opgenomen met Nieuwsuur kwam er een reactie. De SOH zou zich volgens de NZa moeten wenden tot de Nederlandse Bank. Lees verder »


VERLOST

Geplaatst op 13-12-2014

Oh, kijk nu toch! Wat een heerlijk mannetje!

Mooie baby he? Zo onschuldig en vredig!

Wat zal daar uit kunnen groeien?

Een echte leider, een gehoorzame hard werkende burger,

een verzetsman, een uitvinder of misschien wel een verlosser? Lees verder »


Gezond vallen

Geplaatst op 02-12-2014

Inmiddels vernemen we uit de media dat de oudjes in verzorgingstehuizen kunnen doodvallen. Bezuinigingen en minder personeel bieden daartoe tegenwoordig ruimschoots de mogelijkheid.

De belangrijkste belanghebende koepelorganisaties hebben zich verenigd in de Agenda voor de Zorg om gezamenlijk op zoek te gaan naar het ei van Columbus. Alle groeperingen die vorm hebben gegeven aan het zorgbeleid en daar tot op heden uitvoering aan hebben gegeven, buigen zich over de problemen die ze zelf hebben veroorzaakt. De oplossing wordt gezocht in beter dit en beter dat, meer zelfredzaamheid en meer participatie.

MAAR: het belang van het verzekeringsbedrijf is winstgroei. Lees verder »


Recht op geen recht

Geplaatst op 15-11-2014

Er op staan dat het onmogelijke bereikt wordt, levert het tegenovergestelde op, aldus een oude wijsgeer.

Ziekvanzorg volhardt ruim 7 jaar in het brengen van een boodschap.

Staat Ziekvanzorg er op iets onmogelijks te bereiken? Lees verder »


Zwart maken

Geplaatst op 15-10-2014

Waarom maak je me wit?…..Wil je er niet voordelig uitzien dan?

Waarom maak je me zwart?…..Ik wil dat je niet goed uit de verf komt!

Welke kleur hebben we eigenlijk zelf? Tussen zwart en wit? Flets of zo?

Is onze eigen kleur niet goed genoeg? Lees verder »


Samen ballen

Geplaatst op 11-10-2014

De wereld waarin wij leven hangt samen met uitersten. Deze uitersten hangen op hun beurt weer met elkaar samen. De veiligste bunker verraadt de aanwezigheid van het grootste gevaar, zoals de grootste rijkdom de diepste armoede verraadt. Bestaat er nu een weg die vrij is van die uitersten?  Lees verder »


AANMANING

Geplaatst op 28-09-2014

‘Indien u niet binnen 4 weken aan uw verplichtingen hebt voldaan zal u een boete worden opgelegd’. Gewapend met die aanmaning betrad Piet de Wind de directiekamer van de zorgverzekeraar.

‘Ik ben niet van plan om dit te betalen. Alleen voor de pillen en de dokters waar ik vertrouwen in heb wil ik betalen…met mijn eigen geld welteverstaan!’.

‘Maar meneer de Wind, wat gaat er dan gebeuren als u doodziek bent en niet genoeg geld hebt?’. Lees verder »


Onverschilligheid

Geplaatst op 09-09-2014

Ben je niet bang?

Waarvoor?

Nou, voor terroristen, verkeerd voedsel, straling en dat soort dingen!

Dan zou ik ook bang moeten zijn voor aardbevingen, bliksems, inbrekers en wat niet al.

Kan het je allemaal niets schelen dan? Lees verder »


Een ode aan K.

Geplaatst op 26-08-2014

Hier een paar zinnen uit een toespraak op 7 juli 1940 van Jiddu Krishnamurti (een welbekende Indiase wijsgeer die beweerde dat geen enkel geloofssysteem tot waarheid leidt en slechts is te vinden in jezelf als een on-aanwijsbaar levend verschijnsel. Hij overleed op 90-jarige leeftijd in 1986): Lees verder »


Code Oranje

Geplaatst op 09-07-2014

Advies van een goede coach: Het kost minder energie om een gepasste bal van de tegenpartij te onderscheppen dan af te pakken.

In de zorg is het nu ‘code Oranje’. Zo goed als alle ballen zijn in handen van het zorgsysteem. Elk voorstel vanuit dat systeem wordt eerst aangenomen. Vervolgens probeert deze en gene belangengroep dat voorstel weer te bewerken. Een uitputtende frustrerende reactieve strijd zonder wezenlijk succes is het gevolg. Lees verder »


Bezopen

Geplaatst op 14-06-2014

Wat kost jij eigenlijk?

Ik?

Ja, jij!

Niets!

Niets?

Jij niet dan?

Eh….. Lees verder »


Artikel 13

Geplaatst op 03-06-2014

Met het afvoeren van artikel 13 voeren we het ongeluk in. Lees verder »


Illusie

Geplaatst op 24-05-2014

Een probleem houden is meestal minder onaangenaam, wanneer het probleem oplossen moeilijker lijkt dan het is. Zo kan het hebben van een kwaal het leven van de ‘kwaalloze’ zin geven en de ‘kwaalhebber’ hoop. Lees verder »


POLDERZORG

Geplaatst op 24-04-2014

‘Mag ik dan nu samenvatten wat we aan de samenleving willen voorstellen?’. De voorzitter van de Polderzorg keek de grote zaal in. Het was een belangrijk moment, om niet te zeggen een moment van leven en dood voor de Polderzorg. Het water stond aan ieders lippen. Lees verder »


Gecijfer

Geplaatst op 12-04-2014

‘Heb je even? Ik moet naar het ziekenhuis’.

‘Welk?’

‘Weet nog niet’.

‘Heb jij een voorstel?’ Lees verder »


DE ZORGTOP

Geplaatst op 27-03-2014

In Den Haag werd door de internationale top een belangrijke kwestie aangesneden. De inhoud van de POT bezorgde de TOP veel kopzorgen. Er zat niet veel meer in. De kring werd rondgegaan. Ze waren het er allemaal over eens. De POT mocht onder geen beding in verkeerde handen vallen. Lees verder »


Recht op of recht zijn?

Geplaatst op 15-03-2014

Krachtens  de zorgverzekeringswet heb je recht op zorg.  Maar dat zegt niet zo veel. Je kunt namelijk geen aanspraak maken op de zorg die jij wilt. Je moet genoegen nemen met een zorg die door de overheid ‘voorradig’ wordt gesteld.

Krachtens welke wet zou je recht hebben op gezondheid?  Lees verder »


RECHTEN EN KROMMEN

Geplaatst op 26-02-2014


Spitsuur in de Levenseindekliniek

Geplaatst op 26-01-2014

“Mag ik er even langs? Ik wil dat er met spoed een einde aan mij wordt gemaakt!”.

“Rustig aan. Iedereen wordt hier op zijn beurt geholpen, meneer!”. Een wat oudere man stapte uit de rij met wachtenden en versperde hem de weg. Een gelakte hoog gehakte vrouw van rond de vijftig stapte kordaat op de gejaagde binnenkomer af. “Moet ik hier ook al in de file staan?”, hijgde hij in haar hoornen bril. “Zuster Doek, hoofd afdeling Intake Levenseinde”. Hij negeerde haar uitgestoken hand. Doodgemoedereerd, maar wel veel zachter ging ze door. “Mag ik eerst even vragen of u een ondragelijke ziekte hebt?”. “Nog niet zuster!”, zei hij luid. “Ik heb net die gratis darmscreening gedaan. Nu moet ik naar ze toe. Voor nader onderzoek. Alleen al de gedachte aan kanker is ondragelijk. Daarmee in deze file hier, helemaal!”. De man keek de levenseindezuster panisch aan.  Lees verder »


PLOFKIPPEN

Geplaatst op 15-01-2014

“Ach, het valt allemaal wel mee. Met dit briefje kunt u zich melden bij de specialist”.  “Maar dokter, als niemand met me meevalt is dat voor mij een tegenvaller”. “ Maakt u zich maar geen zorgen. Het zal u wat dat betreft niet tegenzitten”. Lees verder »


Ministers en kwakzalvers

Geplaatst op 02-01-2014

Ze had de vereniging tegen de kwakzalverij graag persoonlijk toegesproken. Omdat het een videoboodschap is geworden weten wij het dankzij Youtube ook: minister Schippers wil niets weten van alternatieve zorg (beluister TOESPRAAK MINISTER SCHIPPERS). Dit is heel verontrustend, want hier lijkt de minister de huidige wetgeving te miskennen. Deze wetgeving (de wet BIG en de WGBO) is er juist gekomen om naast de reguliere artsen ook aanbieders van zorg toe te laten met een andere kijk op gezondheid en genezen. Waarom spreekt zij zo? Staan er nu gevestigde belangen op het spel?  Lees verder »


Het rijk der derden

Geplaatst op 08-12-2013

Peuterspeelzalen dreigen onbetaalbaar te worden‘, zo kopt Trouw op zaterdag 7 december 2013.  De kwaliteitseisen zouden hier debet aan zijn.

Waarom die eisen? Ze moeten aan dezelfde eisen voldoen als de kinderopvang.

Maar de kinderopvang wordt ook al onbetaalbaar. Willen we dat? Lees verder »


GOED HAALBAAR

Geplaatst op 30-11-2013

De kosten van de zorg zijn te vergelijken met een kankergezwel. Met een stralenkanon wordt het niet goedkoper of beter.

Het medicinale geschut tegen ziekteverwekkers geeft andere microben de ruimte waar geen kruid tegen is gewassen.

Er lijkt ook geen kruid gewassen tegen Lees verder »


TOETSBAAR

Geplaatst op 06-11-2013

Goedemorgen! Komt u binnen. U kent de weg.

In de hoek van de kamer stond hij. “Zo, jochie, nu zet ik even je kleppie open. Kan ik eens zien hoe je er van binnen uitziet.  Je viltjes zien er nog fris uit. Hoe gaat het met je stembandjes? Ik ga nu even aan je toetsen komen. Oh la la, je bent in niet zo’n beste stemming. Even aan wat knopjes draaien. Lees verder »


Kleur bekennen

Geplaatst op 26-10-2013

Ik krijg er misschien een kleur van, maar ik moet u wat bekennen. Ik discrimineer. Ik maak onderscheid. Stel je voor dat ik het verschil niet weet tussen zwart en wit. Lees verder »


Het einde van de kliniek voor het levenseinde

Geplaatst op 09-10-2013

De meeste zorgverzekeraars zien er geen been meer in om klinieken voor  het levenseinde structureel te blijven financieren. Er zouden inmiddels genoeg dokters gecontracteerd zijn die daar geschoold in zijn. In hoeverre je daarvoor dokter moet zijn, laat staan dat je daar zo lang voor moet studeren, is een andere vraag. Maar hoe dan ook, die klinieken dreigen dus op de schop te gaan. Lees verder »


MAAKDENKEN

Geplaatst op 01-10-2013

Er zijn afspraken gemaakt met ziekenhuizen om de wachtlijsten in te korten. Die afspraken worden echter niet waargemaakt. Wat moeten wij ons voorstellen van zo’n afspraak? Lees verder »


De eed, het geld en het overheidsgeweld

Geplaatst op 14-09-2013

‘Uitgaven zorg explosief gestegen’, zo kopt Trouw de voorpagina (14-09 2013).  Oud nieuws dat blijkbaar extra  aandacht behoeft. Het publiek moet rijp gemaakt worden voor, ja wel,   draconische bezuinigingen. De overheid weet precies wat er dan gebeurt: Lees verder »


Waanzin

Geplaatst op 01-09-2013

Wist u dat kanker alleen maar gedijt zolang de gastheer nog leeft? Dat zelfde geldt ook voor de gestaag groeiende bureaucratie en dat wordt door de samenleving als het ware gedoogd. Komt daar nu pas een einde aan als de samenhang van de samenleving verloren is gegaan? Lees verder »


Hoofdpijn

Geplaatst op 15-08-2013

‘Dokter Best, ik barst van de koppijn. Ik durf niet meer te gaan slapen, want dan breekt de hel los!’

‘Juffrouw Jammer, dit is een zeldzame vorm van clusterhoofdpijn weliswaar veel heviger dan een forse migraine, maar er is helaas geen mogelijkheid om u te helpen. Uw zorgverzekeraar vergoedt niet de behandeling die daar mogelijk een einde aan kan maken.’

Ja en toen kwam er een filmpje van Juffrouw Jammer op het INTERNETLees verder »


BEVALLEN

Geplaatst op 28-07-2013

Bevallen mag straks niet meer thuis. Bevallen is een risico. Bevallen moet dus in een ziekenhuis. Zodra je dus risico loopt heb je geen recht van spreken meer. Wat bevalt hier niet aan? Moeten goedkope vroedvrouwen wijken voor dure ziekenhuizen? Hebben vrouwen die de voorkeur geven aan thuis bevallen het nakijken? Lees verder »


Een god voor ons karretje

Geplaatst op 15-07-2013

(column van 15  juli 2013 en nog steeds actueel)

Als je mazzel hebt krijg je geen mazelen of je krijgt een werkzaam middel daartegen. Maar hoe zit dat dan toch met die god van de mazelen? Of die god van de vaccinatie? Zou er een god van de wetenschap zijn? Of is de wetenschap goddeloos? Lees verder »


DEUG NIET

Geplaatst op 28-06-2013

The Governement says: ‘You are not allowed to be you! You are just allowed to say that. 

Ten tijde van het ziekenfonds was het tandartsentarief zo laag dat tandartsen 36 uur per dag moesten werken om waar te maken wat ze deden. De een schreef met een vork en vulde voorbeeldig. De ander boorde zich een ongeluk. Weer een ander boorde met een vork en schreef met een vork. Lees verder »


Tandarts krijgt ster

Geplaatst op 05-06-2013

Niet alleen de Telegraaf kan er wat van, inmiddels moet de NRC het ook van de onderbuik hebben. Bij oplopende spanningen wordt de noodzaak om een zondebok aan te wijzen heviger.  Het zorgstelsel staat op springen.  Welke groepering kunnen we de schuld geven? Lees verder »


Zorgfraude of informatiefraude?

Geplaatst op 27-05-2013

Gek woord eigenlijk ‘zorgfraude’. In feite betekent het: frauderen met zorg. Je gaat bijvoorbeeld met een vleeswond naar het ziekenhuis en in plaats van een pleister spalken ze je been, want dat ‘schuift’ beter. Welk reclamebureau zou dat woord hebben bedacht? Lees verder »


Zo goed als fout

Geplaatst op 12-05-2013

Hoe langer het is geleden des te heviger lijkt de discussie over wie er ‘goed’ en wie er ‘fout’ was in de oorlog. Zou het mogelijk zijn om nu reeds vast te stellen dat we in dit heden ‘goed’ of ‘fout’ zijn? Lees verder »


Herdenking 4/5/13

Geplaatst op 30-04-2013

Op 4 mei wordt het Grote Kwaad weer in herinnering gebracht. Dat is belangrijk. Zoiets willen we niet nogmaals meemaken, juist omdat we weten wat dat teweeg heeft gebracht. Maar weten we ook wat dat Grote Kwaad is en hoe dat tot stand komt? Lees verder »


Dreigementen

Geplaatst op 25-04-2013

‘Zeg Els, laat jij je zoon vandaag naar school gaan?’…‘Ja natuurlijk! Hoezo? ‘…‘Nou misschien heeft iemand het wel op die school gemunt!’…‘Hoe weet je dat?’…‘Dat weet ik natuurlijk niet, maar het zou toch kunnen?’…‘Heeft er weer iemand gedreigd dan?’…‘Dat hoeft toch niet? Als ik zo iets van plan was, ga ik ze echt niet waarschuwen hoor.’…‘Je zet me wel aan het denken, Petra. Zouden we onze kinderen thuis mogen houden als je bijvoorbeeld bang bent voor een aanslag?’…‘Je bedoelt of  je de veiligheid van je kind boven de plicht mag stellen om hem naar school te sturen?’ Lees verder »


Vogelvrij

Geplaatst op 01-04-2013

De kinderopvang in Sneek wordt op grond van nieuwe wetgeving verboden, omdat deze door vrijwilligers wordt uitgevoerd, waarvan de meesten desondanks gediplomeerd zijn.  Lees verder »


Een hersenspoeling

Geplaatst op 28-03-2013

Het congres was overboekt. Niemand wilde het missen. Wat kan een dokter doen om de kosten te drukken? Ja, de minister heeft er een neusje voor om te weten hoe de problemen aangepakt moeten worden. Lees verder »


Verkeerde routekaarten

Geplaatst op 10-03-2013

Wat een prachtige vinding, die biochemische routekaart! Hoe ze die kaart maken is niet zo belangrijk, maar wat je er mee kunt des te meer! Zie BIOCHEMISCHE ROUTEKAART.  Met zo’n kaart weet je precies wat je moet doen en laten om te voorkomen dat je ziek wordt. Uitkijken bij het oversteken staat er natuurlijk niet bij. Aan zo’n kaart hangt nog wel een prijskaartje. Lees verder »


VISSEN MET VISIE

Geplaatst op 19-02-2013

Zonder aas aan het haakje wierp hij zijn hengel uit. “Waarom zonder worm?”. “Bezuiniging”. Hij keek me misprijzend aan alsof ik hem had gevraagd naar waar het water was.

Lees verder »


HART voor de patient of het geld?

Geplaatst op 13-02-2013

Zou een zorgverzekeraar meer hart hebben voor de patient en een hulpverlener meer voor het geld?

Lees hieronder hoe en met welke middelen het belang van de vrije artsenkeus en de vertrouwensrelatie wordt ondermijnd.

Heremetijd  Lees verder »


VERZEKERD VAN ZORGEN

Geplaatst op 08-02-2013

Is doping in de wielersport en match fixing in de voetbalwereld een zorgwekkend teken? Of moeten we dan denken aan de bouwfraude en absurde bonusregelingen in de bankwereld? Lees verder »


LEKKER SCHEUREN

Geplaatst op 22-01-2013

Scheuren in het ijs: oppassen! Scheuren op de weg: oppassen! Scheuren in de muur: bijwerken of afbreken en vernieuwen.

Wanneer de vliezen scheuren is de vrucht rijp om zich als kind te vertonen aan de wereld. Met onweerstaanbare persweeën wordt het gewenste bij de moeder geboren.

De scheuren in de huidige machtige instituties zijn geen tekenen van gerijpte vruchten. Lees verder »


Erg genoeg

Geplaatst op 16-12-2012

Bij het passeren van een grens is er altijd even een spanning. Er verandert iets en dat neem je vervolgens over. Daar raak je dan aan gewend tot aan de volgende grensovergang.   Lees verder »


Ethiek van zorg

Geplaatst op 01-12-2012

Woorden kunnen het gemoed beroeren. Wat als die woorden wet worden? Lees verder »


POINT OF VIEW

Geplaatst op 15-11-2012

Door het oog van de huidige minister

Mevrouw Schippers, de huidige minister van Volksgezondheid, eiste voor 2012 een experiment met vrije prijsvorming in de tandheelkunde omwille van de kwaliteit en de prijs. Het bezwaar van een aantal tandartsen tegen dit experiment werd door de rechter uiteindelijk op 7 november ongegrond verklaard. Lees verder »


Premie naar draagkracht

Geplaatst op 01-11-2012

Het voorstel van de komende regering is een zorgpremie naar draagkracht. Dit voorstel heeft niets te maken met de noodzakelijke bezuinigingen. Dit draagkrachtprincipe moet er voor zorgen, dat het huidige zorgstelsel kan blijven voortbestaan. Al meer dan 300 000 mensen kunnen de huidige zorgpremie immers niet meer opbrengen. Met dit voorstel zal de huidige zorg allerminst betaalbaar laat staan betrouwbaarder worden.  Lees verder »


Het syndroom van Alsdan

Geplaatst op 23-10-2012

Het syndroom van Down kent u wel. Een mongoloïde gelaatsuitdrukking, verstandelijk gehandicapt, aparte spraak, een hele zorg voor de ouders, maar oh zo lief en vertederend. De omgeving wordt er vaak blij van. Maatschappelijk gezien zijn ‘mongooltjes’ geen hoogvliegers. Laat staan, dat zij het tot minister of hoogleraar schoppen.  Lees verder »


Mag het ietsje minder zijn?

Geplaatst op 06-10-2012

Kan een ziekte te duur zijn om te behandelen? Deze vraag werd gesteld door Wilma Kieskamp van Trouw en nodigde haar lezers uit voor een reactie. Hier komt die. Lees verder »


Het eerlijke verhaal

Geplaatst op 22-09-2012

“Dokter, ik wil graag weten wat ik mankeer”. “Mevrouw Pluk, kunt u mij dan eerst zeggen wat u hebt?”. Ze frunnikte met haar zakdoek en keek mij beduusd aan. “Maar dat moet u toch weten!?”. “Mevrouw Pluk, pas als ik weet hoeveel u hebt, weet ik of u wat te kort komt”.

En nu dan het eerlijke verhaal. Transparantie!  Lees verder »


EEN HETELUCHTBALLON

Geplaatst op 10-09-2012

Het zorgstelsel is één grote heteluchtballon, die tot grote hoogte is gestegen. Wij zitten met zijn allen in het mandje. Nu verliezen wij versneld hoogte, niet alleen door de crisis, maar ook door elk partijprogramma, dat gebaseerd is op geloven in een Sinterklaas. Er is nu nog meer hete lucht nodig om het hele gevaarte van een harde landing af te houden. De onzichtbare Zwarte Pieten, die de gasbrander bedienen,  Lees verder »


KIES KROM

Geplaatst op 25-08-2012

In de politiek wordt zo veel ‘gevonden’, dat je je afvraagt wat er allemaal verloren is gegaan.  Sommige zinnen van politici blijven spoken door mijn hoofd.  Lees verder »


‘Pompe’ of verzuipen

Geplaatst op 17-08-2012

 Alles wordt uit de kast gehaald om het stuiptrekkende zorgstelsel overeind te houden. Zorgsparen, je huis verkopen, betaalbare rollators uit het pakket en dan nu ook maar als schot voor de boeg voorstellen om de peperdure medicaties voor zeldzame aandoeningen als de ziekte van Pompe niet meer te vergoeden. Lees verder »


Zorg op drijfzand

Geplaatst op 19-07-2012

‘Liever voordelige dan betere zorg’, zo kopt De Verdieping van Trouw (16 juli 2012). Ziekenhuisdirecteuren klagen steen en been over de wijze waarop de zorgverzekeraars de ziekenhuizen in een wurggreep hebben. ‘De onderhandelingen gaan eerst over de kwaliteit en eindigen in euro’s, maar dan zonder die kwaliteit daarbij te betrekken’. Levert deze klaagzang sympathie op bij de lezer? Kijkt hij nu met argwaan naar die centenzorg van de zorgverzekeraar? Lees verder »


TIEN OF EEN

Geplaatst op 13-07-2012

Mijn opa zal ik nooit meer kunnen vergeten. Vlak na mijn verjaardag gingen we meestal naar opa en oma in het bejaardentehuis. Ik moest dan eerst voor hem gaan staan. Dat deed ik altijd met grote tegenzin, maar ik wist, dat ik anders geen cadeautje zou krijgen.  Lees verder »


Trouw aan de ‘truth’

Geplaatst op 30-06-2012

Schandalig, dat die tandartsen hun prijzen hebben verhoogd! Dat was niet de bedoeling van de vrije markt! Als ze niet snel inbinden dan zullen ze dit jaar nog de rekening gepresenteerd krijgen! Zo dreigde minister Schippers. Lees verder »


Engel en angel

Geplaatst op 07-06-2012

Stel je voor, dat de waarheid gelijk staat aan het gelijk! Het leven zal dan wel geleefd zijn. Lees verder »


VERREKKEN

Geplaatst op 27-05-2012

Het eigen risico gaat met 30% omhoog. De zwaksten worden ontzien. De sterkeren moeten daar zorg voor dragen. Het pakket wordt verkleind en de premies gaan omhoog. Minder ziekenhuizen en minder dokters. Lees verder »


Bezuinigen

Geplaatst op 16-05-2012

‘Mevrouw de Bont, u moet de volgende keer beslist wat minder kwalen hebben hoor’. Haar huisarts zei het weliswaar met een knipoog, maar het voelde als bestraffend. Ze was zich van geen kwaad bewust. ‘Hoe kun je daar nu voor zorgen, dokter? Lees verder »


ZIEK LACHEN

Geplaatst op 24-04-2012

Tegen zijn boekenkast hoog op een ladder reikte de geleerde naar zijn boek. Daarin had hij bewezen, dat ziel en geest pure verzinsels zijn. Vervaarlijk helde hij over. Met gestrekte wijsvinger wist hij de bovenkant van de rug van het boek te pakken. Op dat moment verloor hij zijn evenwicht. Lees verder »


Het hart van de zorg

Geplaatst op 10-04-2012

De ‘Passion’ had een grote kijk- en luisterdichtheid. Het lijden kan niet meer stuk. Het is Big Business geworden. Achter het vernis van de deernis, buiten de vluchtige beelden op de buis, baant de passie van het leven zich een weg door woekerende wetten. Hoeveel beloftes worden daarbij niet als kinderen met het badwater geloosd? Lees verder »


Fraaie Fraude

Geplaatst op 20-03-2012

Zorgverzekeraars gaan de krachten bundelen om de fraude in de gezondheidszorg tegen te gaan. Trouw heeft daar onlangs ruimschoots aandacht aan gegeven. Met name tandartsen worden op de korrel genomen. Maar wat weten we van fraude? Waar begint het en waar eindigt het? Lees verder »


Kommaarzuipen

Geplaatst op 13-03-2012

Tim Nicklinson heeft in Engeland een rechtszaak aangespannen. Na zijn hersenbloeding in 2005 werken alleen nog zijn verstand en zijn ogen. Hij ziet nu kans om met die ogen een computer aan te sturen. Die computer schreeuwt het uit. Verlos mij van dit leven! Maar hij heeft een probleem. Lees verder »


CHILLE KILLERS

Geplaatst op 18-02-2012

Het lijden is, net als gebrek aan compassie, een divergent probleem. Tenminste, als je een dergelijk probleem met een wet wil oplossen. Voor je het weet heb je discussie en schep je de felste voor- en tegenstanders. Lees verder »


A Donkey Shot

Geplaatst op 11-02-2012

U kent vast wel die graaf die om zich heen schoot naar alles wat bewoog. Hij had het vooral gemunt op windmolens. De mensen vermaken zich om zulke gevaarloze windbuilen die hersenschimmen te lijf gaan. Zulke verhalen geven je het gevoel, dat je het zelf gelukkig allemaal zuiver ziet. Maar daar wil ik het even niet over hebben. Lees verder »


Spelen met vuur

Geplaatst op 02-02-2012

Als jochie van 10 heb ik met een vriendje de spoordijk achter ons woonhuis in lichte laaien gezet. Dat was geen opzet. Het gras was dik, lang, geel en kurk droog. Als je zo’n halmpje aanstak leek het wel op heus vuurwerk. Maar plotseling greep het vuur om zich heen. Er was geen houwen meer aan. Lees verder »


Over-wegingen

Geplaatst op 02-01-2012

In India gaan artsen  de cel in als zij niet aan het werk gaan voor het loon dat de staat ze gunt. In Nederland kan nog worden volstaan met boetes en dwangsommen. Dat weerhield de Landelijke Huisartsen Vereniging  ervan haar leden op te roepen om hun patiënten  niet meer zelf te behandelen, maar te verwijzen naar het Ziekenhuis.  Toen  de LHV haar leden echter had geadviseerd de vrijheid van vestiging in te perken was het te laat: Lees verder »


Duivels Dilemma

Geplaatst op 21-12-2011

Een onrustige droom deed mij voortdurend draaien. Voor 666 euro had ik mij voor het nieuwe jaar tot over de oren laten verzekeren. Vanwege die vrije prijsvorming surfte ik als een bezetene langs allerlei vergelijkingssites. Lees verder »


Concurreren

Geplaatst op 09-12-2011

Gaan die tandartsen een rooskleurige toekomst tegemoet? Met het huidige systeem konden zij er niets aan doen. Ze pasten slechts de regels toe en het geld stroomde als water naar binnen. Lees verder »


Stapel gek

Geplaatst op 17-11-2011

Ik ben gefascineerd door het leven. Het is eigenlijk niet te geloven wat er allemaal gebeurt. Het nieuws lijkt soms één groot lunapark. Je bent nog niet helemaal bekomen van het ene apparaat of het volgende pakt je al weer ergens anders beet. Lees verder »


Occupy

Geplaatst op 28-10-2011

Occupy is een beweging, die zijn oorzaak vindt in datgene wat een afschuwelijk gezicht heeft gekregen. Het gezicht van de hebzucht is in deze tijd niet meer te verteren. Er wordt geroofd als de raven. Daartegen wordt nu gedemonstreerd. Lees verder »


SCHIPPERS AAN DE WAL

Geplaatst op 08-10-2011

Is er een dokter in de RAI? Zwaait u maar even! Ze zitten er bijna allemaal.

Ze joelen zelfs en toch mokken zij. Mama Schippers doet lelijk tegen ze. Daarom zitten zij daar. Ze krijgen minder zakgeld. Ze staken. Ze stoppen even met zorgen voor hun zieken. Ze stoppen even met ‘geven om hun patiënten’, omdat mama niet genoeg om hun geeft.  Lees verder »


Wat is normaal?

Geplaatst op 28-09-2011

Duurzaamheid, daar zit wat in. Namelijk: duur. Is dat dan ook duur of kan dat nog wel even duren? We zijn goed in innoveren, maar niet in veranderen. Dat gaat moeizaam. Duurzaamheid en veranderen gaan moeilijk samen. Voor beiden moet gewerkt worden. De politiek is het domein waar de strijd plaats vindt om wensen in wetten te vatten. Lees verder »


Weigerburgers

Geplaatst op 15-09-2011

Als een mens zich beroept op de voorschriften van zijn land of kerk om zo zijn handelen te verdedigen dan wordt dat op diverse manieren ontvangen en beleefd. Lees verder »


Die eeuwige tijd

Geplaatst op 27-08-2011

De zomer in het Enge-land van 2011 bezorgde mij een overdenking.

En plotseling kwamen zij te voorschijn in hun overlevingsdrift, als ratten uit nog niet gekende riolen. Ze plunderden en beroofden. Het land stond in lichte laaien. De regeerders krabben zich op het achterhoofd. Wat is de oorzaak en welk bestrijdingsmiddel zal voldoen? Lees verder »


GESTOORD

Geplaatst op 04-08-2011

Volgens het Boeddhisme kan het vallen van een blaadje een wereldoorlog ontketenen. Volgens onze westerse wijsheid bijten blaffende honden niet. Welke kant gaat het op? Lees verder »


Lone Wolf

Geplaatst op 29-07-2011

Het drama, dat zich in het rustieke noorden heeft afgespeeld, roept in de hele wereld de vraag op “Hoe kan dit gebeuren?”. Met zelfs enige opgetogenheid wordt gezegd, dat er gelukkig geen Al Qaida bij betrokken was. Het was een gestoorde gek en gelukkig geen berekenende terroristische organisatie. Het is alsof je opgelucht adem haalt bij het aanhoren van de uitslag van een geneeskundig onderzoek. Gelukkig geen woekerende alvleesklierkanker. Het is slechts een fatale hersenbloeding. Lees verder »


Een sprookje?

Geplaatst op 11-07-2011

De huidige minister van Volksgezondheid wil vanaf 2012 vrije prijsvorming in de tandheelkunde.  De tandheelkunde moet dan beter en goedkoper worden. Om wille van de gelijkheid qua kosten en kwaliteit  werden in 1986  alle tandartsen verplicht uniforme verrichtingentarieven te hanteren. Het was toen zelfs strafbaar om een lager tarief in rekening te brengen. Het ziekenfondstarief was daarmee van de baan,  maar ook de particuliere condities (lees vrije tarief of liever contractvrijheid) . Lees verder »


Ongezonde luchtjes

Geplaatst op 30-06-2011

De eigen bijdrage bij een bezoek aan psychiaters gaat omhoog en het aantal zittingen wordt gereduceerd. Er zijn inmiddels twee psychiaters opgepakt. Zij hebben voor geld onjuiste indicaties afgegeven, waardoor ruim 1600 mensen in aanmerking konden komen voor een persoonsgebonden budget (PGB) of een uitkering. Minister Schippers zet in het kader van de bezuinigingen het mes in de mogelijkheid om met een PGB zelfstandig de zorgmarkt af te romen. Voorts pleit ze voor verdere marktwerking. Lees verder »


Experimenteren

Geplaatst op 09-06-2011

Hebt u wel eens iemand zien excelleren bij een vrije oefening op de mat zonder dat hij daarvoor geoefend heeft? Zou u aan boord willen blijven bij een nieuwe kapitein, waarvan u weet, dat  die kapitein onbekwaam is? Lees verder »


Zorgsparen

Geplaatst op 30-05-2011

‘De grenzen aan de betaalbaarheid van en de solidariteit binnen de zorg komen in zicht. We moeten een andere financieringswijze bedenken’. Met deze ondertitel oppert de hoogleraar gezondheidseconomie, Werner Brouwer samen met de innovatiemanager, Martin van Rijn, het plan om (verplicht) te gaan ‘zorgsparen’ net zoals er voor de oude dag wordt gespaard (Trouw, 24 mei 2011). Lees verder »


De overwinning op de geest

Geplaatst op 05-05-2011

De evolutie in de betekenis van ‘voortschrijdende innovatie’  vindt ook plaats op het gebied van ‘strijdmethoden’ .

De heersers van weleer waren verknocht aan steeds zwaarder geschut en bepantsering.  Inmiddels is daar een verfijning in opgetreden. Lees verder »


Herdenking

Geplaatst op 04-05-2011

Op 4 mei denken we met name aan twee dingen: dat mogen we nooit meer vergeten en dat mag nooit meer gebeuren.

Ik sluit voor 2 minuten mijn ogen om beter te zien. Ik zie mannen met oordopjes. Ze bewaken iemand, die met de dood wordt bedreigd. Lees verder »


Echte Zorg

Geplaatst op 26-04-2011

De maand van de filosofie staat in het teken van het echte leven.

Het leven is zonder zorg niet denkbaar. Maar als er een verlangen bestaat naar het echte leven vraagt dat tevens om echte zorg. Het aspect ‘echt’ maakt van dat leven en die zorg iets anders. Lees verder »


Positief of negatief

Geplaatst op 05-04-2011

Je trekt het je toch wel aan, als je niet van de eerste de beste te horen krijgt, dat Ziekvanzorg  wel een erg negatief beeld schept. Daarmee zouden heel wat nobele hulpverleners tegen de haren in worden gestreken, om nog maar te zwijgen van al die dankbare patiënten. Lees verder »


Kafkasus

Geplaatst op 24-03-2011

Wist u dat wij met onze ziektekostenpremie een geweldige koek aan het bakken zijn? Dat slechts enkelen de macht hebben om die koek te verdelen? Maakt u tegen een bepaalde verdeling bezwaar, dan komt u Kafka tegen. Lees verder »


Geplaatst op 13-03-2011

De verkiezingen zijn weer achter de rug. De oogst is binnen gehaald en de wonden zijn gelikt.

Ik werd geroerd door een goed bedoelde ingezonden brief in Trouw: ‘….Ze moeten weer opkomen voor de zwakken in de samenleving, ze moeten weer hun broeders hoeders worden en de zwaarste lasten leggen op de breedste schouders, dan komt de kiezer terug.’ Lees verder »


Bedriegelijke Trouw

Geplaatst op 25-02-2011

Aan de adjunct hoofdredacteur van Trouw

Hieronder zet ik in cursief vraagtekens bij uw artikel (Trouw van 12 februari j.l.). Ik stel mij voor, dat u het niet prettig vindt om mijn reactie in uw eigen krant te publiceren. Dat neemt niet weg, dat ik u mijn visie niet graag onthoud. Ook al ben ik slechts tandarts, ik weet waar mensen en dus ook tandartsen als collectief toe in staat zijn wanneer zij uitvoering geven aan een verplicht zorgsysteem, zoals indertijd het ziekenfonds. Het ziekenfonds ging er aan failliet Lees verder »


Te bruin voor woorden

Geplaatst op 14-02-2011

Tandartsassistente heeft een zorgverzekeraar in bijna 10 jaar voor tonnen opgelicht. Hoe heeft ze dat gedaan? Lees verder »


Vergelden

Geplaatst op 30-01-2011

In ‘Een beter Nederland’ beschrijft de econoom, Marc Pomp, de gouden eieren van de gezondheidszorg. De beeltenis op het kaft van zijn boek kan niet treffender. Het geld dat met premies en heffingen aan de samenleving wordt onttrokken, krijgen de zieken weer geïnjecteerd. Lees verder »


Leviathan

Geplaatst op 09-01-2011

Het hoofdwerk ‘Leviathan’ van de Britse denker, Thomas Hobbes (1588-1679), is onlangs integraal vertaald. Leviathan wordt daarin voorgesteld als een soevereine heerser om de burgers door middel van een sociaal contract uit een oorlog van allen tegen allen te houden. In mythologische geschriften wordt hij onder meer afgeschilderd als een kronkelend slangenmonster en als een koning van de leugen. Deze beelden lijken in tegenspraak met elkaar te zijn. Nemen wij afstand van de beelden en noemen wij het beestje bij de naam, dan wordt alles helder en begrijpelijk. Lees verder »


Starwars om de care

Geplaatst op 25-12-2010

Artsenorganisaties zijn begonnen de zorgverzekeraars de maat te nemen. De mensen kunnen dan gaan kiezen aan de hand van een aantal sterren. De zorgverzekeraar met de meeste sterren is de beste. Die doet dus het meeste voor die artsen, die het beste voor hebben met hun patiënten. De zorgverzekeraars geven op hun beurt de meeste sterren aan die artsen die voor hun verzekerden het beste uit de bus komen. Het is niet nodig te vermelden dat ‘geld’ hierbij een cruciale rol speelt. De komende jaren zal het dus wel een ware sterrenslag worden. Een soort starwars om de “care” zullen we maar zeggen. Lees verder »


Ezelsoor

Geplaatst op 11-12-2010

Zo veel aandacht als de zorg krijgt

Zo stil is het rond Ziekvanzorg.

Zou het dan toch zo zijn

Zoals in dit gedicht? Lees verder »


In de ban van het lek

Geplaatst op 03-12-2010

De wereld staat op zijn kop. De jacht wordt geopend op de man, die gehackte schandalen op het World Wide Web zet. Overheden en grote bedrijven worden in verlegenheid gebracht. Radio, TV en andere media, ze zijn er vol van. Wat een sensatie! Wikileak om van te likkebaarden. En toen? Komen er nu andere regeringen en bedrijven met een schoner blazoen? Lees verder »


Het quantum-effect

Geplaatst op 17-11-2010

Als u wel eens een Kwantumhal bent binnen gegaan dan begrijpt u het misschien. Je kunt het niet bedenken of ze verkopen het. Zo is het eigenlijk ook gesteld met een quantum. Voordat je het hebt waargenomen kan het alles zijn. Eenmaal waargenomen dan is het bijvoorbeeld of iets stoffelijks of iets energetisch. Dat hangt dan weer af van het instrument waarmee je hebt gekeken. In feite is het nog veel gekker. Lees verder »


Kwaliteit van regeren

Geplaatst op 26-10-2010

Dankzij de enorme aandacht van de media is het proces tegen Wilders hét moment, waarop de kwaliteit van de rechtspraak getoetst kan worden. Iedereen kan nu immers getuige zijn van hoe het er bij deze zaak aan toe gaat.

Om de Overheid aan te klagen kunnen aanbieders van zorg hun klacht voorleggen aan het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Ter illustratie daarvan twee klachten die zonder noemenswaardige publiciteit werden behandeld. Zou het zonder die aandacht ook zo gegaan zijn? Oordeel zelf. Lees verder »


Gaan voor goud

Geplaatst op 12-10-2010

Hoe geruststellend is de gedachte, dat de zorgverzekeraar invloed heeft op de verwijzing? Hoe geruststellend is de gedachte, dat we verplicht zijn verzekerd? Hoe geruststellend is het, dat de media aan de zorgverzekeraar een goeie adverteerder hebben? In de tachtiger jaren stond deze kop in de krant: Lees verder »


Vrijheid en Verantwoordelijkheid

Geplaatst op 01-10-2010

Wij moeten luisteren naar de vaders

van kinderen die gaan discrimineren.

Wij moeten luisteren naar de moeders

die zulke kinderen hebben gebaard. Lees verder »


WELKOM

Geplaatst op 30-08-2010

Iemand met godsliederlijk veel klachten belde aan het eind van mijn werkdag op om een reeks afspraken af te zeggen. Zijn klachten bleken als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen. “Hij knipte alleen maar met zijn vingers!!”, klonk het opgetogen. “Gratis!!’, voegde hij daar nog eens gemelijk aan toe. “Niet te geloven!”, zei ik. Lees verder »


DEMON-CRATIE

Geplaatst op 30-08-2010

Democratie betekent zo veel als: de meeste stemmen gelden alleen als wij het goed vinden. Voor ‘wij’ staat dan ‘ik’ of andere ‘machtswellustelingen’. Het is dus niet zo, dat na een democratisch genomen beslissing per definitie de aanvaarding en het respect volgt. De strijd wordt door de teleurgestelde verliezers gewoon voortgezet, zij het met andere middelen. Voorbeeld: Lees verder »


Aanstootgevend

Geplaatst op 03-08-2010

Dat is een heel merkwaardig begrip ‘aanstootgevend’. Het heeft een negatieve associatie. Het is iets wat je uit een balans haalt. Blote billen op een billboard zijn al lang niet meer storend. Het is tegenwoordig eerder aanstootgevend als er met scherp wordt geprikt in wat prettig prikkelt. Gevoelige mensen worden door zowel scherpe als prettige prikkels veel eerder aangestoten. Lees verder »


Gezond als een roos

Geplaatst op 01-08-2010

Door de zon blijft alles werken.

Wat treurt wordt blij

Wat vrij is wordt gevangen Lees verder »


Burger wordt verzekerd van schade bij een hoger eigen risico en lagere dekking

Geplaatst op 24-06-2010

Als een schadeverzekeraar op te grote voet heeft geleefd dan kan hij de premie verhogen, de dekking verlagen of hij kan bezuinigen op de eigen exploitatiekosten. Verzekerden hebben gelukkig het recht om op te stappen als de premie te hoog wordt of de indruk bestaat, dat de schulden op hen worden verhaald. Lees verder »


GE-WELDADIGE ARBEID

Geplaatst op 09-06-2010

U hebt zich misschien wel verheugd, toen u het vernam. Met steun van de Consumentenbond en Zorgverzekeraars Nederland legt de Nederlandse Zorgautoriteit een tariefsverlaging op voor de orthodontie van 34%. U behoeft zich geen zorgen te maken over harde acties. Het is verboden acties te voeren ten koste van de zorg. Specialisten mogen natuurlijk wel een ander vak gaan uitoefenen. Beter geen zorg dan zorg die ten koste gaat van de patiënt, zullen we maar zeggen. Lees verder »


Aap, Noot of Mies ?

Geplaatst op 28-05-2010

De verkiezingen lijken zich te verengen tot het aankruisen van wat je bevalt. Voor degenen die de lettertaal niet zo machtig zijn, kan er tegenwoordig op basis van beeldtaal gekozen worden. Zou dit ‘aapnootmies-gehalte’ verband houden met de kwaliteit van ons onderwijs? Lees verder »


RADAR

Geplaatst op 15-05-2010

Naar aanleiding van de uitzending van Radar over de ‘praktijken’ in tandartspraktijken heeft Heremetijd de redactie voorgesteld ook eens een onderzoek in te stellen naar de ‘praktijken’ van politici. Ter aanmoediging en inspiratie heeft Radar een stuk uit het Archief ontvangen. Met deze LINK komt u er ook. Hoort u niets dan weet u misschien hoe laat het is.

Wie zou met die gedragscode dan niet tenminste zijn recht op vrijheid in de zorg willen opeisen!?


HeremetijdFout Verzet

Geplaatst op 04-05-2010

5 mei 1945: Feest! Bezetters worden opgeknoopt, verraders kaalgeschoren. Bevrijders worden onthaald. Gejuich! Vrijheid, blijheid! Dood aan de dictators! Lees verder »


Een vrije behandeling

Geplaatst op 23-04-2010

De Hoge Raad heeft gesproken: “ Het is verboden om een politieke partij de vrijheid te laten voor ongelijke behandeling”. Krachtens welke bevoegdheid heeft deze Raad geoordeeld? Beschikken de leden van die raad over exclusieve kennis? Worden zij benoemd door nog knappere lieden? Wie draagt er eigenlijk zorg voor hun brood? Met andere woorden: wiens woord spreken zij? Lees verder »


Maand van de vrijheid

Geplaatst op 07-04-2010

“Het zorginfarct is nabij”, aldus de Raad voor de Volksgezondheid.

Waarom wilden wij ons graag aan banden laten leggen in de zorg? Lees verder »


Betrouwbaarheid

Geplaatst op 01-04-2010

Overlevingsdeskundigen zijn van oordeel, dat mensen boven een bepaald intelligentieniveau in aanmerking moeten komen voor de beste gezondheidszorg. Zij zouden niet op een wachtlijst geplaatst mogen worden en de kosten zouden gedragen moeten worden door de staat. Lees verder »


Misbruik

Geplaatst op 30-03-2010

Sommige kerkvaders blijken maar moeilijk te kunnen afblijven van de kruisjes van kleine kinderen. Een dringende seksuele prikkel gepaard aan lafheid en gebrek aan middelen veroordeelt hen tot het verkiezen van het kwetsbare kind. Gewone mensen als vaders, badmeesters, onderwijzers of coaches genieten niet de bescherming van een machtig instituut. Lees verder »


Gelijk

Geplaatst op 15-03-2010

Wat doen we met ons ‘gelijk”?
Een pittige discussie over wie of wat schuldig is aan een sterfgeval, een crisis of een oorlog, wat schieten we daar mee op?
Zou het uitmaken of die discussie aan de borreltafel wordt gevoerd of de onderhandelingstafel van regeringsleiders?

Lees verder »


Roepende lieden

Geplaatst op 01-03-2010

Stout Nietlink, Slim Jok, Mop Smilehout en Ephimangel zijn zo maar een paar roepende lieden in de woestijn van het geld en de woorden.‘Wij zagen wel dat het niet goed was. We hebben toen ook geroepen, maar er werd niet geluisterd. Wat moet je dan?’, zo plegen zij te zeggen. Lees verder »


Een fluwelen Holocaust (Uit Vrije Wil)

Geplaatst op 15-02-2010

“Zeventig-plusssers, die zich klaar achten met het leven, moeten het recht hebben op hulp bij zelfdoding; ook als ze zich nog kiplekker voelen”, zo ongeveer klinkt de wens van euthanasiastelingen, die ook nog eens bekendheid genieten. Reeds ruim 40.000 mensen hebben met hun handtekening deze wens bekrachtigd en kan dus op de agenda in de Tweede Kamer.

Dit verlangen naar dat ultieme recht op zelfbeschikking komt als geroepen. Lees verder »


EUROLINK

Geplaatst op 29-01-2010

Het is pure verspilling om met lopende motoren stil te staan in een file. Werknemers komen te laat in de fabriek en de consumptiegoederen te laat in de schappen. De files moeten dus worden opgelost om de economie te redden. Hier komt de oplossing: Lees verder »


Gelukkig maar

Geplaatst op 15-01-2010

‘Roken is levensgevaarlijk’ dat moet de sigarettenfabrikant op zijn pakjes drukken.
‘Drinken maakt meer kapot dan je lief is’ staat niet op de fles met spiritualiën.
‘Je bent een rund als je met vuurwerk stunt’, staat ook niet op de verpakking van de rotjes en de vuurpijlen. De overheid bedient zich van een stichting om ons dat te vertellen. Lees verder »


Een nieuw jaar, een nieuwe kijk

Geplaatst op 01-01-2010

Laten we eens kijken naar een dokter die een wanhopig lijdend mens bezoekt. Als we dat zien dan vinden we waarschijnlijk, dat die dokter moet helpen. Als patiënt denk je wellicht: wat fijn dat er een dokter is die mij wil helpen. We zien niet wat die dokter ziet, wat die dokter weet en wat die dokter voor heeft. Lees verder »


Christmasgate

Geplaatst op 15-12-2009

Na Watergate hebben we nu ook een Climate-gate. We weten dan gelijk wat daarmee bedoeld wordt. Het Watergate-schandaal was zo indrukwekkend, dat het achtervoegsel ‘GATE’ symbool is gaan staan voor een gat in de omheining, waardoor iedereen kan zien wat niemand eigenlijk had mogen zien. Lees verder »


In en uit de greep van de griep

Geplaatst op 03-12-2009

(column van 3 december 2009 en nog steeds actueel)

Het lawaai over de vaccinaties tegen de Mexicaanse griep is niet van de lucht.
Officiële geluiden moeten het opnemen tegen het www-geweld op het internet.
Verdeeldheid, angst en onrust kloppen de gemoederen op. Lees verder »


De idealist en de realist

Geplaatst op 15-11-2009

Realist: Je bent te idealistisch!
Idealist: Wat bedoel je daarmee?
R: Je zegt goeie dingen, maar je houdt geen rekening met de realiteit!
I: Wat is dan die realiteit? Lees verder »


Iatrogenese

Geplaatst op 30-10-2009

‘Pillenmakers beïnvloeden medici”, zo kopt Trouw op 26 oktober jl..
Specialisten doen blijkens een onderzoek in ziekenhuizen overbodige behandelingen”,
zo horen wij de volgende dag op de radio.
Is dat erg? Ja, dat is erg, tenminste, als het puur te doen is om het geld.
Waarom dan niet de kop ” Medici laten zich door het geld leiden in de zorg” ? Lees verder »


Model-zorg

Geplaatst op 15-10-2009

Obama heeft belangstelling voor ons Hollandse zorgmodel. Is dat een goed argument om trots op ons model te zijn?
In Amerika wordt er bijna letterlijk oorlog gevoerd over hoe het niet en wel moet. Lees verder »


Mededogen

Geplaatst op 30-09-2009

Is het u wel eens opgevallen hoe gemakkelijk het is om iets te menen?
We vinden van alles en nog wat. We doen er, behalve wat redetwisten, verder eigenlijk niets mee. Wat we menen menen we dus niet echt. Wanneer wordt het dan ‘menens”? Lees verder »


Groene Duurzaamheid

Geplaatst op 13-09-2009

De nacht/dag van de duurzaamheid -georganiseerd door Urgenda.nl gehouden op 8 en 9 september-
was voor mij geen duurzaam tijdverdrijf.
Het was een vluchtig proeven van initiatieven in de slipstream van groene beloften. Lees verder »


CRYPSELS van Heremetijd

Geplaatst op 01-09-2009

Wie de vrijheid van een ander betwist
zet zichzelf gevangen.
Een verplichte zorgverzekering met marktwerking
kan de toets der ethiek niet doorstaan.
Slacht-offers van een systeem
zijn mensen, die ter wille van
dat systeem, worden geslacht. Lees verder »


Wat zou u doen?

Geplaatst op 11-08-2009

U beschikt over sterke aanwijzingen, dat er in uw omgeving mensen structureel worden bestolen binnen het kader van het ziekenfondsstelsel. U stelt vast dat de politie niets onderneemt, ‘omdat u geen belanghebbende bent‘. Lees verder »


Zomerse overdenking

Geplaatst op 03-08-2009

Het zoete spreken over vrede,
duurzaamheid en lage lasten, Lees verder »


DE KWALITEIT VAN KLINK-KLARE WIJN

Geplaatst op 14-07-2009

Gedurende de afgelopen maand heeft zich een grote ommekeer in het denken voorgedaan. De markt in de zorg is ‘uit’. Het heeft geen betere zorg, laat staan lagere kosten met zich mee gebracht. Lees verder »


DOCTATUUR

Geplaatst op 29-06-2009

De officier van Justitie heeft recentelijk in de zaak ‘ Sylvia Millecam” een beroepsverbod tegen Jomanda geëist. Ze zou niet meer mogen ‘healen”. Jomanda is vrijgesproken. Maar vorig jaar is in deze Millecam-zaak met succes een beroepsverbod opgelegd aan een internist. Lees verder »


Stoppen met de eerbied?

Geplaatst op 15-06-2009

“Waarom stop je er niet mee? Het mos groeit van geen kanten! Kijk maar op de Teller! Lees verder »


EEN ZORGELIJKE KWESTIE

Geplaatst op 28-05-2009

Heel veel mensen maken zich zorgen. Het vele nieuws draagt daartoe bij.
Die zorgen lijken alleen maar groter te worden.
Zet je mensen met zorgen bij elkaar dan bezorgen die elkaar nog meer zorgen. Lees verder »


PASTIEF

Geplaatst op 16-05-2009

Heb je het al gehoord? Er is in Nederland een vliegtuig neergestort!

Waar?

Op de Bijlmer!

Oh, daar. Laten we er dan nog maar eentje nemen! Lees verder »


ONTERECHT

Geplaatst op 29-04-2009

NRC van 9 april 2009: Zorgverzekeraars hebben vorig jaar voor 100 miljoen euro aan onterechte declaraties opgespoord. Dat is een stijging van 52 procent ten opzichte van het jaar ervoor … Lees verder »


MEERDERHEID EN MINDERHEDEN

Geplaatst op 16-04-2009

Merkwaardig toch dat je het wel kunt hebben over verschillende minderheden, maar niet over verschillende meerderheden. Zodra er ergens een meerderheid van bestaat dan heb je er maar een van. Lees verder »


Zorg- of kunstroof?

Geplaatst op 29-03-2009


Als er iets is waar ik een bloed hekel aan heb dan is het wel telefonisch shoppen.
Wat kost een vulling, wat een kroon? Dat soort vragen dus. Ik antwoord meestal met een plaagstootje. “Ik heb nog een paar redelijk passende kronen in voorraad. Wilt u de kroon opgestuurd krijgen of komt u hem even afhalen?”. Lees verder »


BELANG-RIJK

Geplaatst op 14-03-2009

We leven in een rijk van belangen. Zo was er eens een bankier die verontrust was over hoe zijn bank als een plumpudding in elkaar stortte.
“Als we de oorzaak niet willen weten zal er nodeloos veel meer instorten!”. Naast hem stond plotseling een sjofel mannetje met prikkende pretoogjes.
“Jij zou de diepere oorzaak weten!? Vertel op dan!”. Lees verder »


FRAUDE ?

Geplaatst op 22-02-2009

Een onderzoek van zorgverzekeraars heeft uitgewezen dat er door aanbieders en ontvangers van zorg flink wordt gefraudeerd. “Schande!… Ongehoord!”. Voor de zorgverzekeraar een belangrijk gegeven om de controle’s aan te scherpen. Kunnen de verzekerden er nu gerust op zijn, dat hun premies niet omhoog gaan door die malafide praktijken?

Lees verder »


Barbaarse toestanden

Geplaatst op 13-02-2009

Het onthouden van voedsel aan een patiënt, die reeds 17 jaar comateus is, is een barbaarse moord. Zo is de mening van de minister van gezondheid van het Vaticaan. De regering Berlusconi wilde nog snel een wet maken om deze ‘barbaarse moord’ te kunnen voorkomen. Jarenlang heeft de vader geprocedeerd tegen het feit, dat zijn dochter als slechts ademend vlees aan de slangen moest blijven liggen. Lees verder »


VERLOSKUNDIGEN en DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING

Geplaatst op 30-01-2009

De huidige roep om vrijheid van meningsuiting is in feite een roep om zonder enig risico gedachten uit te mogen spreken. Zo”n verlangen staat gelijk aan hardop denken te midden van doofstommen. Lees verder »


Succes

Geplaatst op 15-01-2009

Het ligt voor de hand dat Ziekvanzorg op diverse websites van zich laat horen.

Dat zijn dan medisch ethische websites. Ook websites, die de vrijheid hoog in het vaandel hebben staan, die bol staan van kritiek op het overheidsbeleid en een broertje dood hebben aan de bureaucratie. Via deze websites kun je boeken kopen, cursussen volgen, mee discussiëren, mee schelden of donateur worden. Lees verder »


Vrijheid als vlam

Geplaatst op 01-01-2009

Voorspoed en gezondheid, dat wens ik u. Niet alleen voor 2009.

Ben ik nu klaar? Heb ik gedaan, zoals verwacht mag worden van een weldenkend mens?

Waarom geef ik u niet onmiddelijk die voorspoed en gezondheid? Lees verder »


Kerstmis of Kerstraak?

Geplaatst op 20-12-2008

Hoe gaat u om met het nieuws, met de overvloed aan informatie? Wordt u daardoor gevoeliger? Krijgt u meer inzicht? Verrijkt het uw leven? Lees verder »


Ter overdenking

Geplaatst op 28-11-2008

Goddelijke rechtvaardigheid is waarheid.
Goddelijke gerechtigheid is vergankelijkheid.
Goddelijke redelijkheid is vrijheid.

Menselijke rechtvaardigheid is onpartijdigheid.
Menselijke gerechtigheid is een aanvaarde maat.
Menselijke redelijkheid is een aanvaarde beperking. Lees verder »


Twee vliegen

Geplaatst op 14-11-2008

“Dat is toch ook wat! Word ik eerst in de wacht gezet met “al onze medewerkers zijn in gesprek” en ‘er zijn nog tig wachtenden voor u” , om gek van te worden! Heb ik dan eindelijk een afspraak gemaakt – voor over 3 weken nota bene! – en dan kom ik, kan ik nog eens een uur plaatsnemen in de wachtkamer! Lees verder »


Eén halen, twee betalen

Geplaatst op 01-11-2008

“Ik denk, dat het nu mijn beurt is, dokter!”…..
“Ik denk niks. Legt u eens uit”. De man kende ik alleen van naam. Zijn vrouw had ik twee jaar geleden naar volle tevredenheid van een nieuwe gebitsprothese voorzien. Lees verder »


Krokodillentranen

Geplaatst op 14-10-2008

Hebt u ze wel eens gezien, krokodillentranen? Ze zijn heel groot en verschijnen zowel voor als na het verorberen van een lekker hapje. Lees verder »


De beste hoer

Geplaatst op 01-10-2008

Professor Wim Groot en kroonlid van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg verkoopt het selectief inkopen van zorg als een dictaat. Hij is van mening dat selectief inkopen moet. In het verenigingsblad Arts@Auto van 20 september jl. komt hij als een veldheer in beeld.  Hij is gezondheidseconoom. Hij doet het voorkomen als zou je kunnen handelen in zorgproducten. Lees verder »


Bezette Zorg

Geplaatst op 15-09-2008

Het tijdschrift ‘Medisch Contact’ zou historisch gezien het contactpunt kunnen zijn om kritisch te staan tegenover het huidige zorgstelsel. In de Tweede Wereldoorlog hebben artsen zich door middel van dit tijdschrift effectief weten te weren tegen de plannen van de bezetter om zich te laten inlijven. Op dit moment is de arts volledig lijfeigene van het huidige zorgsysteem geworden. Zorgverzekeraar en wetgever zijn de bezetter geworden van de voorheen vrije beroepsbeoefenaar. De bezettingsgraad zal mede door de intimiderende activiteiten van de Nederlandse Zorgautoriteit alleen nog maar heviger worden. Lees verder »


Zorg voor de helft

Geplaatst op 01-09-2008

Op kerstavond werd ik gebeld door een wanhopige vrouw. “Dokter, ik wordt er gek van! Allemaal bandjes met verwijzingen naar de dienstdoende tandarts. Maar de dienstdoende tandarts doet alles, maar geen dienst! Als dit achter de rug is, ga ik een klacht indienen. U moet weten…… Lees verder »


Eerlijk is eerlijk

Geplaatst op 14-08-2008

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als het op overleven aankomt, heb ik liever een goede dokter dan een eerlijke. Maar als ik voor de keus sta, waar het om het (samen-) leven gaat, moet ik toch bekennen dat ik liever met een eerlijk mens van doen heb. Lees verder »


Kom uit uw tank

Geplaatst op 02-08-2008

Helemaal alleen met de armen wijd stond de man, vlak voor de loop van een kanon. De loop ging naar links, de man draaide mee. De loop ging naar rechts, de man draaide mee. Dit alles voor het oog van de wereld. Een man voor een tank op het plein van de Hemelse Vrede in Peking. Bij veel mensen heeft dat een diepe indruk achtergelaten. Lees verder »


GELIJKHEID

Geplaatst op 14-07-2008

Elk mens weet heel goed dat er verschillen zijn, ook al is iedereen voor de wet gelijk. Iedereen betaalt weliswaar dezelfde premie, maar niet iedereen krijgt dezelfde zorg. Mensen zijn nu eenmaal niet gelijk. Patiënten niet en dokters niet. Lees verder »


Domme ganzen?

Geplaatst op 01-07-2008

Stel, dat u verplicht wordt om van jongs af aan te sparen met net zoveel geld per jaar als u aan premies en zorgbelastingen kwijt bent en u doet dat voor de ‘zekerheid’ samen met een paar anderen bij een bank of vermogensbeheerder. Lees verder »


Milieuzorg

Geplaatst op 17-06-2008

Nog maar even en we leven als hongerige ratten in een woestijn. We willen best betalen voor het milieu, maar, zo blijkt, dan moet de overheid ons daartoe dwingen. Een vrije wil zet geen zoden aan de dijk. De directeur van het Milieu – en Natuurplanbureau, Klaas van Egmond  laat er geen misverstand over bestaan: de aarde raakt snel overbelast (Trouw, 14 november 2007). Lees verder »


Euthanasie?…Bingo!

Geplaatst op 28-05-2008

De marktwerking gaat pas op volle toeren draaien als heel dure patiënten ook een duit in het zakje mogen doen. Erfgenamen opgelet. Hebt u een vader of moeder die aan het ziekbed is gekluisterd voor pak hem beet 2 ton? Dan is de kans op ‘bingo’ groot. Lees verder »


De koning te rijk

Geplaatst op 15-05-2008

Van bedelaars word je niet blij. We kijken liever naar koningen. Als de regering nu eens koningen maakt van zijn onderdanen in plaats van afhankelijke bedelaars. Volwassen zelfstandige mensen in plaats van jengelende en dreinende kinderen.

Lees verder »


Opa past op

Geplaatst op 29-04-2008

Opa?… Wat is Auw..iets?
Je bedoelt Auschwitz! Ach lieverd, dat was zo erg.
Wat is erg, Opa?
Er werden toen mensen in treinen gestopt naar Auschwitz. De mensen werden daar heel slecht behandeld.

Lees verder »


Inconvenient Truth

Geplaatst op 17-04-2008

We zijn zonder ons daarvan altijd direct bewust te zijn zoekende mensen.
Als je het breedbeeld venster aanzet dan lijkt heel Nederland het te vinden in spelletjes, reizen koken en verbouwen. Ook in klagen denken we het gevonden te hebben en we hangen aan de beelden van de schanddaden die van over de hele wereld ons netvlies verscheuren.

Lees verder »


Verlos ons van al die Aldi's in de zorg

Geplaatst op 01-04-2008

‘Heer Hein, bescherm ons tegen de verloedering van de markt. Wij danken u, dat u de heer van der Hoeven, uw zoon op overnamepad, uw huis hebt uitgezet. Alleen uw kwaliteit loven wij en daar hebben wij alles voor over!”. Zo ongeveer, reageerde ik op een artikel in Trouw van 23 november 2007.

Lees verder »


Duurzaam beleggen

Geplaatst op 15-03-2008

Duurzaam beleggen heeft iets van fatsoenlijk vloeken, netjes smakken of keurig kakken. Niet dat ik daar direct aan denk. Helemaal niet. Het lijkt me heel goed als mensen worden uitgenodigd om hun spaargeld in te zetten op milieu en energie sparende productiemethoden. Het gaat mij meer om de reclamespotjes.

Lees verder »


Gered!?

Geplaatst op 04-03-2008

Bedroefd en bezorgd keek hij zijn vrouw aan. ‘Zal ik stoppen met de praktijk?’. Zij wist het ook niet. De stijgende lasten, aandacht vragende patiënten, de marktwerking en studerende kinderen. Zo’n beetje het recept om er een einde aan te willen maken. ‘Hoe doen die anderen dat toch?’, vroeg ze zonder interesse.

Lees verder »


Vrijheid om te verbieden

Geplaatst op 22-02-2008

Minister Klink van Volksgezondheid broedt in stilte op verboden. Dit alles tot heil van onze gezondheid. Minister Rouvoet doet schoorvoetend mee. Zeg maar omwille van onze geestelijke gezondheid. Hij komt met een kop in de krant. Porno is hot. Roken niet. Bloot mag, het gezicht bedekken niet. De vrijheid van meningsuiting ligt onder vuur.

Lees verder »


Spiritualiteit

Geplaatst op 12-02-2008

Het innemen van spiritualiën, ook buiten de feestmaanden, neemt ernstige vormen aan. Spiritualiën maken de geest los. Losbandigheid, geestigheid en agressiviteit zijn enkele manifestaties.

Lees verder »


Gesprek met een minister-president

Geplaatst op 29-01-2008

“Excellentie -ik noem u graag zo om u er aan te helpen herinneren dat u in uw hoedanigheid moet excelleren- ik stel u graag de volgende vraag:
Waar houdt de vrijheid op en waar begint de verantwoordelijkheid?”

Lees verder »


De orgaanbeurs

Geplaatst op 14-01-2008

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg adviseert regering om levende donoren van nieren levenslang vrij te stellen van de ziektekostenpremie. (Trouw, 12 november 2007)

Lees verder »


Geen centje pijn

Geplaatst op 02-01-2008

Als er geen pijn zou bestaan dan zou er ook geen angst zijn.
Hoe zou het leven er dan uitzien? Zonder die angst zou er denk ik maar op los geleefd worden. Hoe zou het zijn als we ons tegen die angst konden verzekeren?

Lees verder »


Solidair met de Kerst

Geplaatst op 22-12-2007

De grootste solidariteit die ik in deze tijd voor me zie, is de solidariteit met het geld. De acties van de apothekers gericht tegen de zorgverzekeraars en andersom hebben alles met geld te maken. Wij, gewone mensen, houden ook graag het geld in de knip en hopen natuurlijk dat de zorgverzekeraars het pleit zullen winnen.
Lees verder »


Algemeen belang

Geplaatst op 31-10-2007

Een wel zeer merkwaardig mens ging in mijn behandelstoel zitten.”Wilt u een beetje voortmaken, dokter! Er zijn nog tig wachtenden achter mij!”, blafte hij mij toe. Het leek wel alsof hij op de hielen werd gezeten door een roedel wolven.

Lees verder »